Haziran 21, 2019, 12:01:32
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

Balýðýn Üstünde ALLAH yazýyor....!!

Balatan nofeeear, Austos 01, 2009, 11:46:20 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

nofeeear

Austos 01, 2009, 11:46:20 S Last Edit: Austos 02, 2009, 01:22:27 by Þehadet
Selamun Aleyküm...bir kaç sene önce çekilmiþ arkadaþýmdan Aldýðým resmi yayýnlamak istiyorum...
Ben Arkadaþýmýzýn Evinde Kendi Gözlerimle Gördüm Gerçekten Çok Güzel..Lepistesin Karnýnda ALLAH yazýyor..


Bir gün balýklarý yemlerken farketmiþ...Farkettiðinde Hayrete düþmüþ...
Normalde hiç bir lepisteste böyle desen yoktur..Tabi ALLAH'ýn Taktiri...Yukar git