Haziran 26, 2019, 06:25:43
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

Leb-i Derya...

Balatan Bevadih, Temmuz 20, 2009, 03:00:01

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Bevadih

Temmuz 20, 2009, 03:00:01 Last Edit: Temmuz 20, 2009, 04:36:01 S by DahLia
Deniz'e aþýk biri olarak paylaþmak istedim..Umarým beðenir siniz...

Yeryüzü ve gökyüzü mavisinin birleþtiði ,güneþin "artýk gitme vakti gelmiþ" yolcu gibi son vedasýný etmesi,hatýrda býrakacak bir iz için çabalamasý,en özel ve güzel renk cümbüþünü sunarak tekrar gelmeler için gitmeye hazýrlanmasý hep etkilemiþ hüzünlere salmýþtýr beni.....

Deniza baktýðýmda çoðu zaman kendimi ve insaný görürüm..Zaman zaman yüreði kabaran,zaman zaman sakin mülayim,,zaman zaman hýrçýn ve hoyrat,zaman zaman çocuk masumietinde sevimli ve tatlý...

Kendisine yapýlan onca kötülüðe ragmen tertemiz özelliðni kaybetmeyen..Kendisinde pislik barýndýrmayan...Alabildiðince özgün ve özgürr...

Deniz gibi engin yüreklere sahip olmak dileði ile....Tefekkür...

Okyanus Yüreklim,

Teþekkürler....Çok güzel kareler...

"Yeryüzü ve gökyüzü mavisinin birleþtiði ,güneþin "artýk gitme vakti gelmiþ" yolcu gibi son vedasýný etmesi,hatýrda býrakacak bir iz için çabalamasý,en özel ve güzel renk cümbüþünü sunarak tekrar gelmeler için gitmeye hazýrlanmasý hep etkilemiþ hüzünlere salmýþtýr beni....."

Yüreðimin sesi, ne güzel dile gelmiþin....


EYVALLAH......RABBÝM razý olsun

En GÜZEL'e emanetsin....
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Bevadih

Rabbim önce senden razý olsun...

"Ayna" bugün de güzel gösterdi..Hamd/olsun...Güzellikler sende gül yüreklim...

Bakan gözlerine, beðenen yüreðine saðlýk...

Kalbi muhabbetle..

O'ndayýz...

liprade

Temmuz 20, 2009, 04:06:04 S #3 Last Edit: Temmuz 22, 2009, 06:02:54 S by liprade
DahLia abla, bu muhteþem paylaþýmýnýzý dün görmüþtüm. Bu tür güzelliklerin altýnda imzanýzý görmek bizler için artýk çok normal.

Resimler öncesindeki edebi, harika sunumu çok beðendim. Bu tür yazýlarýn daha çok paragraflýsýný sizden beklerim/z. Emeðinize, yüreðinize saðlýk DahLia abla.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

Beðenmen beni memnun etti..Teþekkür ederim...

Çok paraðraflýsýný sana býraktým ben biliyorsun...!

Benden ancak bu kadar...:)

Muhabbetle..

liprade

Temmuz 20, 2009, 04:52:05 S #5 Last Edit: Temmuz 22, 2009, 06:04:07 S by liprade
Bizim kelimeler can çekiþiyor... Sizinkiler gibi rengarenk, cývýl cývýl, edebi ve içten deðil... Sinekten yað çýkabilir ama benden normal bir ürün çýkmaz...

Yüreðinize saðlýk DahLia abla...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Rusen


sýrr-ý nihan

Resim sunumundaki duaya gönülden bir amin ablacým. Tabi resimlerde en az sözler kadar etkileyiciydi. Emeðinize, gönlünüze saðlýk.. Burasý neresidir acep abla.

DAMRAM

emgýne yüregine saglýk can
engin denizler gýbý berrak sakin
sular gibi  ýþýl ýþýl yüregýn
yakamoz vurur yüzüne sabahýn seher vaktýnde
býr duaya býn amin býzdende býnlerce


kurtlarvadisi

Bevadih

Alnt yaplan: DAMRAM - Temmuz 20, 2009, 06:09:31 S
emgýne yüregine saglýk can
engin denizler gýbý berrak sakin
sular gibi  ýþýl ýþýl yüregýn
yakamoz vurur yüzüne sabahýn seher vaktýnde
býr duaya býn amin býzdende býnlerce
Bana þiir yazýlmadý hiç :) ama 4'lüðüm var artýkk... ;)

Ve hem de yüreði, kaleminde güzel bir insan tarafýndan yazýldý ...Teþekkürler Damramcýðým...

Eyvallah..Yüreðindeki  saf sevgiyi hiçbir zaman kaybetme inþaallah..

Muhabbetle..

Bevadih

Alnt yaplan: liprade - Temmuz 20, 2009, 04:52:05 S
Bizim kelimeler can çekiþiyor. Sizinkiler gibi rengarenk, cývýl cývýl, edebi ve içten deðil. Sinekten yað çýkabilir ama benden normal bir ürün çýkmaz. Yüreðinize saðlýk DahLia abla.


Deðerli Liprade..

Nasýl yazdýðýný biliyorum..Ve inanýyorum bir gün gelecek  süper edebi yazýlar dökülecek senden:)

Þimdi Dahlia abla "serap görme" diyeceksin biliyorum...Yazdýðýný sanan þarlatanlar var ya?..bakýp kalacak :)

O günü bekliyorum...Ve ettiðin kelamlarýn hiçbirini okumadým ve görmedim..!

Bevadih

Teþekkür ederim  CanHasan...Bakan  gözlere saðlýk derim bende:)

Eyvallah bizden sana güzel kardeþ..

liprade

Temmuz 22, 2009, 02:59:58 #12 Last Edit: Temmuz 22, 2009, 06:05:17 S by liprade
Dil-i deryasýnýz...

Ayna olmamý saðlayana sonsuz hamd olsun... Rahman her an sizinle... Siz de daim O'nunla olursunuz inþALLAH...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

Ýltifata da eyvallah diyesim geldi :)

Güzel yüreðine  selam.. ...Aynayý Yaradana hamd...Ne güzel nimettir :)

Amin ecmain..

liprade

Eyvallah mý...:) Peki, kabul...

Güzelliklerin daim olmasýný dilerim...

Rahmana emanet olun...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git