Haziran 26, 2019, 10:39:12 ÖS
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

En ZaRaRLĂ˝ cEp tELEfoNu

Baţlatan MiM, Temmuz 19, 2009, 03:06:00 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM

En zararlĂ˝ cep telefonu hangisi?

• Norveçli Ăľirketin araĂľtĂ˝rmasĂ˝nda, cep telefonlarĂ˝ içerisinde en fazla radyasyon yayan ilk dört model Ăťsveçli firma Sony Ericsson firmasĂ˝na ait olduĂ°u ortaya çýktĂ˝. En düþük oranlĂ˝ olanlar sĂ˝ralamasĂ˝nĂ˝n baþýnda ise Motorola'nĂ˝n MPx200 modeli gelirken, en düþükler sĂ˝ralamanĂ˝n ĂĽst sĂ˝ralarĂ˝nda iki Sony Ericsson modeli de bulunuyor. AraĂľtĂ˝rmalarda oranlarĂ˝ yĂĽksek çýkarak Sony Ericsson'Ă˝n baþýnĂ˝ aĂ°rĂ˝tan modeller ise; R278D, Z1010 ve A1228C oldu.

• "Ă–zel Emme OranĂ˝" olarak ifade edilen sar deĂ°erin, cep telefonlarĂ˝nĂ˝n kullanĂ˝lĂ˝rken vĂĽcudun emdiĂ°i radyasyon miktarĂ˝nĂ˝n watt cinsinden karþýlýðý olarak tanĂ˝mlanĂ˝yor. UluslararasĂ˝ Radyasyon Koruma Komisyonu göre tavsiye edilen maksimum oranĂ˝ 10 gramlĂ˝k dokuda 2 watt olabileceĂ°i açýklandĂ˝. Bu oranĂ˝n da ne kadar gĂĽvenli olabileceĂ°i hususu da halen uzmanlarca tartýþýlĂ˝yor.

• Cep telefonlarĂ˝nĂ˝n insan bĂĽnyesine zararlarĂ˝ konusunda Ăťsveç'te de uzun sĂĽredir araĂľtĂ˝rmalar yĂĽrĂĽtĂĽlmekteydi. Yaklaþýk olarak 10 yĂ˝lĂ˝ kapsayan bir araĂľtĂ˝rma sĂĽreci sonucundan, cep telefonunun yol açtýðý zararlar bir rapor olarak kamuoyuyla paylaþýlmýþtĂ˝. Konuyla ilgili olarak Ăťsveç Radyasyon GĂĽvenliĂ°i Koruma dairesi baĂľkanĂ˝ anders Bredfel: "AraĂľtĂ˝rma sonuçlarĂ˝; cep telefonlarĂ˝ndan çýkan yĂĽksek radyasyonun, kulak içerisindeki sinirleri olumsuz etkileyerek kansere yol açtýðýnĂ˝ gösteriyor'' Ăľeklinde bir açýklama yaptĂ˝.

• KonuĂľmasĂ˝nĂ˝n devamĂ˝nda, cep telefonundan en az zarar görmek için neler yapĂ˝lmasĂ˝ gerektiĂ°i konusunda da tavsiyelerde bulunan araĂľtĂ˝rmacĂ˝ Bredfel; direk telefonla konuĂľmak yerine, kulaklĂ˝k kullanarak konuĂľmalarĂ˝nĂ˝ ve de birini ararken, ya da konuĂľurken cep telefonunu vĂĽcuttan birkaç santim uzak tutulmasĂ˝ gerektiĂ°ini ekledi. Norveç'teki araĂľtĂ˝rmaya da göndermede bulunan Bredfel, son olarak en az radyasyon yayan telefonlarĂ˝n kullanĂ˝lmasĂ˝ gerektiĂ°ini hatĂ˝rlattĂ˝.Peki, SAR nedir?

SAR (Specific Absorbation Rate) özgül soðurma oraný, kilogram doku baþýna yutulan elektromanyetik gücü gösterir. Canlýlarda SAR deðerinin ölçülmesi için (akupuntur iðnelerine benzeyen) küçük, ince antenlerin doku içerisine sokularak elektrik alan deðerinin ölçülmesi gerekir. Bunu hiçbir canlýda yapamazsýnýz. Bu nedenle, günümüzde SAR deðeri ya elektriksel özellikleri insana EM olarak benzeyen robotlar kullanarak laboratuarlarda ya da bilgisayarda matematiksel modellerle elde edilmekte.

Yani kýsaca cep telefonlarý bazýnda SAR bir cihazýn yaydýðý elektromanyetik güçtür. Ýþte bu yüzden cep telefonlarýnýn SAR deðerleri aslýnda çok önemlidir. Çünkü cep telefonlarý hepimizin artýk günlük vazgeçilmez bir unsuru olmuþ, yanýmýzdan ayýrmadýðýmýz bir uzvumuz olmuþtur nerdeyse.
Cep telefonlarý dýþýndaki klavye, TV vb. cihazlarda SAR mevcuttur.

Yüksek SAR deðerine sahip cihazlarýn etkileri ise kýsaca þunlar:

KISA VADELĂť ZARARLARI (24 saat):

• GörĂĽĂľ alanĂ˝nda daralma.
• Kalp rahatsĂ˝zlĂ˝klarĂ˝.
• Kalp pilinin bozulma riski.
• HafĂ˝za zayĂ˝flamasĂ˝ ve beyin tĂĽmörĂĽ riski
• YoĂ°un stres ve yorgunluk hissi.
• KalĂ˝cĂ˝ iĂľitme bozukluklarĂ˝.
• Konsantrasyon ve dikkat bozulmasĂ˝.
• Embriyo geliĂľiminin zarar görmesi.
• Kulak çýnlamasĂ˝ ve kulaklarda Ă˝sĂ˝nma
• KadĂ˝nlarda düþük riskinin artmasĂ˝.
• Ýþitmede geçici aksaklĂ˝klar oluĂľmasĂ˝.
• Kan hĂĽcrelerinin bozulmasĂ˝.
• Bas aĂ°rĂ˝larĂ˝ ve sersemleme
• BaðýþýklĂ˝k sisteminin bozulmasĂ˝.

UZUN VADELÝ ZARARLARI (10 yýl):


• YĂĽksek tansiyon.
• Genetik yapĂ˝nĂ˝n bozulmasĂ˝.
• Sperm sayĂ˝sĂ˝nĂ˝n azalmasĂ˝.
• Beyaz kan hĂĽcresi (lenfoma) kanseri.
• Cilt kanseri.
• Kan beyin bariyerinin zedelenmesi.
Telefonlarýn (marka modeller) Güncel SAR deðeri tablolarý:


NoKiA
MoToRoLa
LG
SoNY-ERiCssON
SaMsuNG


SAR hakkýnda okunmasý gereken yazýlar:


1. YaZĂ˝
2. YaZĂ˝bardak

Selamun Aleykum abim...

Nasýlsýnýz??Sizin teknoloji takiplerinize bayýlýyorum...Allah razý olsun...

Dualardayýz dimi??? Ellerinizden öptüm abim...MiM

Alýntý yapýlan: bardak - Temmuz 19, 2009, 03:18:12 ÖÖ
Selamun Aleykum abim...
Nasýlsýnýz??Sizin teknoloji takiplerinize bayýlýyorum...ALLAH razý olsun...
Dualardayýz dimi??? Ellerinizden öptüm abim...


dur bakam hele!!!
seni nerden tanýyasým geldi...
yazý karakterine, sözlerindeki kimyaya bakarsam galiba tanýdým...
mĂ˝, acaba?
kurbaĂ°a seversiniz demi? :D

bardak

Evetttt ta kendisi...Kurbaðalarla beni bu kadar özleþtiren bi abim daha olmamýþtý...Nasýl unutturacam ben size bunu bilemiyorum ki... :D :D Gerçi yemeðimin görüntüsü bile unutulur gibi deðildi ki... ;D

Hadi Kayseri'ye gezmeye gidek abi...Anladýnýz siz oni... ;) ;)