Haziran 17, 2019, 11:33:10 ÖS
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

Kur'an-ý Kerim Ayetlerinin Sýralanýþ Sýrrý...

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Temmuz 06, 2009, 03:49:13 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

AYETLERĂťN SIRALANIĂž SIRRI:


Birçok bilim adamý, sýrf âyetlerin inzâl oluþdaki kesik kesik, fakat tamamlayýcý sýralarýna bakarak Kur'an'ýn Allah kelâmý olduðunu sezmiþtir
Mesela 6'ncý sûre, 165 âyettir ve Mekke'de; yani hicretten önce nazil olmuþtur Bu sûre'nin 91, 92, 93, 151, 152, 153'ncü âyetleri Medine'de yýllar sonra nazil olmuþtur Sûre bütünü içindeki âhenk hiç aksamamýþ, aksine tamamlanmýþtýr
Yine 9'ncu sûre Mekke'de inzâl olmuþ, 128 - 129'ncu âyetleri Medine'de inzâl olmuþtur 75 âyetle kurulu 8'nci sûre'nin 30 - 36'ncý âyetleri yýllar sonra Medine'de inzâl olmuþtur 99 âyetten kurulu 15'nci sûre'nin 87'nci âyeti Medine'de inzâl olmuþtur 8 ve 15'nci sûrelerin aralarýnda inzâl olan bu âyetler, o sûreleri âhenkli bir þekilde tamamlamýþtýr Ancak bu âyetlerin önceden nüzûl etmemesinin nedeni o günki Ýslâm topluluðunun belli bir süre içinde Efendimiz tarafýndan yetiþtirilmesi hikmetidir Âyetlerin böyle farklý aralýklarla belli sýraya göre deðil de; ilâhî murada uygun olarak inzâl edilmesi, gerçekten ilâhî bir mucizedir
Allah ilâhî bilim merkezinde tesbit ettiði Kur'an'ý, onun mesajlarý olan âyetleri ayrý ayrý zamanlarda göndermiþ 22 yýl sonra bu ilâhî eseri tamamlamýþtýr
Kýsa vadede tamamlanan sûrelerde bile bu farklý kesiklikler vardýr
Mesela ilk âyetler 96'ýncý sûre'nin ilk baþýnda gelmiþ, sonra bu sûre devam etmemiþ 78 ve 74'ncü sûre'nin baþ kýsýmlarý inzâl olmuþtur, daha sonra da Besmele ve Fatiha inzâl olmuþtur Bu sýranýn hemen sonunda 73 - 74'ncü sûreler ve ilk gelen âyetleri kapsayan Alâk suresi tamamlanmýþtýr
Kur'an'ýn ilâhî kelâm olduðuna inanmayanlar için bu tarz bir inzâlýn izahýný yapmak mümkün deðildir Hiçbir insan zihni bu tarz mucizevi bir sýralanýþý düzenleyemez ve denkleþtiremez
Âyet sýralanýþlarýnda birçok hikmetler de vardýr, bunlar konumuzu aþmaktadýr Ancak ben, bir tane örnek vermek istiyorum:
Son gelen âyetler, dĂĽnyanĂ˝n sona yaklaþýrken arzettiĂ°i yaĂľayýþ durumunu açýklamaktadĂ˝r Son gelen sĂ»re Nasr, dĂĽnyanĂ˝n sona yaklaþýrken pek çok akĂ˝llĂ˝ kiĂľinin Ăťslâm’a koĂľacaĂ°Ă˝nĂ˝ simgeler
Yine 2'nci sûrenin son bölümlerine yakýn âyetler de son gelen ayetlerdir.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...