Haziran 25, 2019, 10:42:07 ÖÖ
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kÜtß dÜnßÞtßr! (Mulk -6)

HÝPERAKTÝF ÇOCUKLAR

Baţlatan rumeysa, Temmuz 02, 2009, 01:34:36 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

rumeysa

HÝPERAKTÝF ÇOCUKLARDÝKKAT EKSÝKLÝÐÝ ve HÝPERAKTÝVÝTE DURUMU NEDÝR ?

Dikkat eksikliĂ°i ve hiperaktivite durumu adĂ˝ndan da anlaÞýlacaĂ°Ă˝ gibi çocuklarda genellikle doĂ°umdan beri var olan ve Ăśzellikle 3-4 yaĂžlarĂ˝ndan itibaren fark edilen,   yaÞýtlarĂ˝na ve geliĂžimsel dĂśnemine kĂ˝yasla çok aÞýrĂ˝ hareketlilik,   yerinde duramama ve kĂ˝pĂ˝r kĂ˝pĂ˝r olma durumu ile birlikte, dikkatin çok çabuk daĂ°Ă˝lmasĂ˝,  dikkatini uzun sĂźre bir iĂžte devam ettirememe ile karakterize olan bir durumdur. Genelde hem dikkat eksikliĂ°i hem hiperaktivite durumunun birlikte yoĂ°un olarak bulunmasĂ˝na karÞýn bazen hareketliliĂ°in Ăśn planda olduĂ°u,  dikkat eksikliĂ°inin geri planda olduĂ°u veya tam tersi olarak dikkat eksikliĂ°inin Ăśn planda olduĂ°u,  hareketliliĂ°in geri planda olduĂ°u durumlar olabilir. AynĂ˝ zamanda çocuĂ°a hiperaktif diyebilmemiz için hem 7 yaÞýndan Ăśnce bazĂ˝ belirtilerin olmasĂ˝ hem de en az iki farklĂ˝ ortamda bu tablonun gĂśrĂźlmesi gerekir. Yani her hareketli çocuĂ°a hiperaktif demek mĂźmkĂźn deĂ°ildir. Genel olarak eĂ°ilim,  hareketli çocuklarĂ˝n tamamĂ˝na bu tĂźrlĂź bir tanĂ˝mlamanĂ˝n kullanĂ˝lmasĂ˝ Ăžeklindedir. Ama doĂ°ru tanĂ˝ bu durumun tedavisinin Ăśnemli bir kĂ˝smĂ˝nĂ˝ oluĂžturmaktadĂ˝r. YanlýÞ tanĂ˝ durumunda baĂžka sĂ˝kĂ˝ntĂ˝sĂ˝ olan çocuklar hiperaktivite tedavisi ile oyalanmaktadĂ˝rlar.

BELÝRTÝLER NELERDÝR ?

Bu çocuklar genel olarak dikkatlerini uzun sĂźre toparlayamazlar,  baĂžladĂ˝klarĂ˝ iĂžlerin sonunu getirmekte gßçlĂźk çekerler,  dikkat gerektiren gĂźnlĂźk iĂžlerden kaçýnĂ˝rlar,  eĂžyalarĂ˝nĂ˝ sĂ˝k sĂ˝k kaybederler,  gĂźnlĂźk iĂžlerde unutkanlĂ˝klarĂ˝ vardĂ˝r (bu unutkanlĂ˝k zeka sorunundan deĂ°il bizzat hastalýðýn doĂ°asĂ˝nda olan dikkat eksikliĂ°inden kaynaklanmaktadĂ˝r),  iĂžlerini dĂźzensiz ve daĂ°Ă˝nĂ˝k yaparlar,  genelde bir iĂžten diĂ°erine çok sĂ˝k geçiĂž yaparlar,   karÞýsĂ˝ndakini sanki dinlemiyormuĂž gibi gĂśrĂźnme ve sĂ˝k sĂ˝k konu deĂ°iĂžtirme gĂśrĂźlĂźr,  dikkatleri ilgisiz uyaranlarla sĂ˝k sĂ˝k daĂ°Ă˝lĂ˝r,   Ă§alýÞmalarĂ˝ plansĂ˝zdĂ˝r,  yaptĂ˝klarĂ˝ iĂžlerde dikkatsizce hatalar yaparlar.
Ek olarak hareketlilik ile ilgili olarak da yerinde duramama hali vardĂ˝r,  devamlĂ˝ kĂ˝pĂ˝r kĂ˝pĂ˝r haldedirler,   kendi yaÞýtlarĂ˝na gĂśre belirgin farklĂ˝lĂ˝k ile sĂźrekli hareket halindedirler,   mobilyalarĂ˝n Ăźzerinde gezme,  ev içinde koĂžuĂžturma,  bir iĂž yaparken sĂ˝k sĂ˝k ayaĂ°a kalkma gezinme halindedirler,  konuĂžmanĂ˝n sonu gelmeden araya girerler,  baĂžkalarĂ˝ onlarĂ˝n sĂśzĂźnĂź kesememekten yakĂ˝nĂ˝r,   ellerinde sĂźrekli bir Ăžeylerle oynarlar,  olasĂ˝ sonuçlarĂ˝nĂ˝ dßÞßnmeden tehlikeli iĂžlere girme gĂśrĂźlĂźr,  sakinlik isteyen grup içi etkinliklere katĂ˝lmakta zorlanĂ˝rlar,  etraftaki insanlar tarafĂ˝ndan sĂ˝k sĂ˝k hareketlilik ve çok yaramazlĂ˝k konusunda uyarĂ˝lĂ˝rlar. Bir çocuĂ°a hiperaktif denmesi için bu belirtilerin tamamĂ˝nĂ˝n olmasĂ˝ gerekmez çoĂ°unluĂ°unun olmasĂ˝ yeterlidir.


BU DURUMUN SONUÇLARI NELER OLABÝLÝR ?

Hiperaktif çocuklarĂ˝n iĂžlevselliĂ°i belirgin olarak bozulur,  grup içerisindeki kurallara uymakta zorlanĂ˝rlar,  oyun içerisindeki kurallara uyum saĂ°layamayabilirler,  bu uyum sorunundan dolayĂ˝ sĂ˝k sĂ˝k Üðretmeninden uyarĂ˝ alma durumu gĂśrĂźlĂźr. Derse konsantre olamadĂ˝klarĂ˝ ve dikkat eksikliĂ°i olduĂ°u için,   Ă§oĂ°u zaman normal hatta normalin ĂźstĂźnde zeka sahibi olmalarĂ˝na raĂ°men derslerde gĂśreceli baĂžarĂ˝sĂ˝zlĂ˝k gĂśrĂźlĂźr. Bu hareketlilik durumu iyi kanalize edilemezse ek davranýÞ sorunlarĂ˝ geliĂžebilir . Tedavi edilmeyen çocuklarĂ˝n bir kĂ˝smĂ˝nda anne baba ile olan iliĂžkiler,  arkadaĂž iliĂžkileri,  Üðretmen ile olan iliĂžkiler bozulur. Bu çocuklar etraftan sĂ˝k sĂ˝k uyarĂ˝ aldĂ˝klarĂ˝ ve yaramaz ve tembel olarak bilindikleri için kendi ĂśzgĂźvenlerinde yetersizlikler olabilir. 

BU DURUM EN SIK NERELERDE GÖZE ÇARPAR ?

Hiperaktivite ve dikkat eksikliĂ°i olan çocuklar okul çaĂ°Ă˝ndan Ăśnce anne babalarĂ˝ ve yakĂ˝nlarĂ˝ tarafĂ˝ndan farkedilmelerine karÞýn en sĂ˝k olarak grup ortamĂ˝na uyum saĂ°lamaya çalýÞtĂ˝klarĂ˝ ve dikkat gerektiren iĂžleri sĂ˝k olarak yapmak zorunda olduklarĂ˝ okul çaĂ°Ă˝nda bu durum belirgin olarak gĂśze çarpar. 

BU DURUMA YOL AÇAN BAÞKA NEDENLER VAR MIDIR?

Dikkat eksikliĂ°i ve hiperaktivite bozukluĂ°u olan çocuklarda diĂ°er psikiyatrik durumlar olabilir. Bu psikiyatrik durumlar sĂ˝k olarak hiperaktivite ile karÞýÞabilir . Bunlar arasĂ˝nda Üðrenme gßçlĂźkleri,  karÞý gelme bozukluĂ°u,  davranýÞ bozukluĂ°u,  kaygĂ˝ bozukluklarĂ˝, kronik depresyon sayĂ˝labilir .Önemli olan bu tanĂ˝nĂ˝n bir çocuk ve ergen psikiyatristi tarafĂ˝ndan psikiyatrik muayene ile kesinleĂžtirilmesidir.

BU DURUMUN TEDAVÝSÝ NASIL YAPILMAKTADIR ?

Tedavi konusunda temel yaklaÞým ve en iyi netice elde edilen tedavi seçeneĂ°i,   ilaç tedavisidir. TĂźrkiye'de mevcut ilaçlar ile dikkat eksikliĂ°i ve hiperaktivite belirtileri bĂźyĂźk oranda kontrol altĂ˝na alĂ˝nabilmektedir. En sĂ˝k olarak kullanĂ˝lan ilaç Amerika ve Avrupa'da uzun sĂźredir kullanĂ˝lmasĂ˝na karÞýn,   Ăźlkemize son yĂ˝llarda gelen ''Ritalin '' adlĂ˝ ilaçtĂ˝r. BaĂžka ilaç seçenekleri de mevcuttur. Ýlaç tedavisinin yanĂ˝ sĂ˝ra ek olarak pedagojik eĂ°itim ile dikkat sĂźresini artĂ˝rma ve davranýÞçý tedavi yaklaÞýmlarĂ˝ uygulanmasĂ˝nda yarar vardĂ˝r. Ýlaç tedavisinin ne kadar devam edeceĂ°i klinik gĂśrĂźnĂźm ve belirtilerin devam etmesine gĂśre tespit edilir. Ailelerin ilaç tedavisi konusunda memnuniyeti oldukça belirgindir. Genelde aileler ilk baĂžlangýç aĂžamasĂ˝nda ilaç kullanĂ˝mĂ˝na sĂ˝cak bakmamalarĂ˝na raĂ°men elde edilen fayda sonrasĂ˝ bu dßÞßnceleri sĂ˝klĂ˝kla deĂ°iĂžmektedir. Önemli olan doĂ°ru tanĂ˝ ve tedavinin yapĂ˝lmasĂ˝dĂ˝r.