Haziran 19, 2019, 07:53:47 S
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

bugün sorun varmý ?

Balatan Fussilet, Temmuz 01, 2009, 04:28:37 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Kumsaati

ay fussilet abi çok hoþsun :D

oda onu diyor saten türkçede yazýldýðý gibi okunsun diyor  yani  ADSL=(a de se le)

ama biz ingilizce okunusunu söylüyoruz yani ADSL=eydiesel 

***

bana sorarsanýz hangisi güzel diye (ADSL=eydiesel) derim :)

Kumsaati

bu arada ben siteye girerken hiçbi sorun yaþamadým ;)

DAMRAM


kurtlarvadisi

Fussilet

kumsaati bende þimdi anladým meseleyi...

demekki hadeka türkçede benden iyi :))
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

HAdeKa

Alnt yaplan: Fussilet - Temmuz 01, 2009, 11:29:49 S
kumsaati bende þimdi anladým meseleyi...

demekki hadeka türkçede benden iyi :))


acýga çýkmýþ olduguna sevindim

ve estagfirullah


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Fussilet

ama matematiðim senden daha iyidir :)))
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

HAdeKa

onu da bilemicem ;)
mat 1 iyi de mat2 yi yapamýom trigonometri turev ve integrali polinomu da unuttum belki gorsem hatýrlarým


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Kumsaati


MiM

Temmuz 02, 2009, 12:54:23 #23 Last Edit: Temmuz 02, 2009, 12:56:03 by MiM
Alnt yaplan: HAdeKa - Temmuz 01, 2009, 10:11:34 S
ben demek istediðinizi anlasaydým turkçe'min kaç oldugunu anlardýnýz, neyse

Alnt yaplan: HAdeKa - Temmuz 01, 2009, 11:32:43 S
acýga çýkmýþ olduguna sevindim
ve estagfirullah


Alnt yaplan: HAdeKa - Temmuz 01, 2009, 10:11:34 S
mat 1 iyi de mat2 yi yapamýom trigonometri turev ve integrali polinomu da unuttum belki gorsem hatýrlarým


Sevgili Hadeka,
þayet bi baþkasý olaydý üzerinde durmazdým ablam. Ama konu Hadeka olunca, bu kýrmýzýlarý göstermeden kendimi alamadým. Zira, ben Hadeka'nýn bunlarý bilmezliðinden deðil, aksine ihmalinden bu cinayetlere sebebiyet verdiðini düþündüm. Çünkü Hadeka týpký abisi gibi Türkçe hassasiyeti olan biridir... Yoksa haksýz mýyým?

HAdeKa

abicim bunu oncede acýklamýþtým
benim dýþardan geldiði için klayvenin sol tarafýný bazen karýstýrýorum mesela i harfinde týrnak isareti var ð de koseli parantez falan neyse
ben de elime nasýl kolay geliyorsa öle yazýyorum bi de zamanýnda ve hala sohbet kanalýnda oyun oynardým turkce karakterleri az kullanýyorum alýþkanlýk...
zaten bilmek baþka ben kolay yazýyorum diye böyle yazýyorum normal kaðýt kalem olsa elimden bir tane dil bilgisi hatasý bulamazsýnýz yani iddia deðil de çok az bulabilirsiniz
Alnt yaplan: MiM - Temmuz 02, 2009, 12:54:23
Alnt yaplan: HAdeKa - Temmuz 01, 2009, 10:11:34 S
ben demek istediðinizi anlasaydým turkçe'min kaç oldugunu anlardýnýz, neyse

Alnt yaplan: HAdeKa - Temmuz 01, 2009, 11:32:43 S
acýga çýkmýþ olduguna sevindim
ve estagfirullah


Alnt yaplan: HAdeKa - Temmuz 01, 2009, 10:11:34 S
mat 1 iyi de mat2 yi yapamýom trigonometri turev ve integrali polinomu da unuttum belki gorsem hatýrlarým


Sevgili Hadeka,
þayet bi baþkasý olaydý üzerinde durmazdým ablam. Ama konu Hadeka olunca, bu kýrmýzýlarý göstermeden kendimi alamadým. Zira, ben Hadeka'nýn bunlarý bilmezliðinden deðil, aksine ihmalinden bu cinayetlere sebebiyet verdiðini düþündüm. Çünkü Hadeka týpký abisi gibi Türkçe hassasiyeti olan biridir... Yoksa haksýz mýyým?


haklýsýn abim
abicim bunu oncede acýklamýþtým
benim dýþardan geldiði için klayvenin sol tarafýný bazen karýstýrýorum mesela i harfinde týrnak isareti var ð de koseli parantez falan neyse
ben de elime nasýl kolay geliyorsa öle yazýyorum bi de zamanýnda ve hala sohbet kanalýnda oyun oynardým turkce karakterleri az kullanýyorum alýþkanlýk...
zaten bilmek baþka ben kolay yazýyorum diye böyle yazýyorum normal kaðýt kalem olsa elimden bir tane dil bilgisi hatasý bulamazsýnýz yani iddia deðil de çok az bulabilirsiniz


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git