Haziran 24, 2019, 08:19:05 S
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

bugün sorun varmý ?

Balatan Fussilet, Temmuz 01, 2009, 04:28:37 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

siteye girerken bugün bir sorunla karþýlaþtýnýz mý?
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Mercan


Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

serdengecti

bende ikiye bir baðlantý sorunu çýkýyor

,,,

Çok þükür bugün öyle bir problem yok ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilemiyorum açýkcasý :)

...Tefekkür...

Þimdilik bir sýkýntý yok ÝNÞAALLAH....
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Fussilet

Alnt yaplan: serdengecti - Temmuz 01, 2009, 04:34:14 S
bende ikiye bir baðlantý sorunu çýkýyor


baðlantý derken site baðlantýsý mý? eydiesel  baðlantýsýmý?
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Bevadih

sorunlar anlýk oluyor artýk sýtemizde..."Yok" diyeceðým býraz sonra"train again latter" olacak biþe demýyorum:)

serdengecti

baþka sitelere giriyor.buraya girmeyi deniyorum.hata veriyor.sonra diðer sitelerde hata vermeye baþlýyor.
sonra kapatýp tekrar diðer siteleri açýyorum.burayý tekrar açýnca yine öyle oluyor.sabah böyleydi.ama þimdi düzeldi gibi

Fussilet

internet explorer ayarlarýndan geçmiþi silermisin...
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

HAdeKa

Temmuz 01, 2009, 05:58:48 S #10 Last Edit: Temmuz 01, 2009, 06:00:29 S by HAdeKa
Alnt yaplan: Fussilet - Temmuz 01, 2009, 04:56:25 S
Alnt yaplan: serdengecti - Temmuz 01, 2009, 04:34:14 S
bende ikiye bir baðlantý sorunu çýkýyor


baðlantý derken site baðlantýsý mý? eydiesel  baðlantýsýmý?


af buyrun su eydiesel e ADSL (a de se le) desek daha þýk olmaz mý
kusura bakmayýn


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Fussilet

niye þýk olsun, türkçe okunduðu gibi yazýlan bir dil... bence siz düzeltin :) :D
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

HAdeKa

anlayamadým ama neyse nasýl isterseniz öyle yapýn


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Fussilet

demekki türkçen zayýftý, benim türkçem her zaman pekiyiydi :))
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

HAdeKa

ben demek istediðinizi anlasaydým turkçemin kaç oldugunu anlardýnýz, neyse


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git