Temmuz 18, 2019, 02:58:59 ÖS
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

Zinetlerin Zekatýný Kim Ödeyecektir?

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Haziran 22, 2009, 07:13:43 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

Zînetlerin Zekâtýný Kim Ödeyecektir?

Zinet eþyalarý kadýnlarýn kendi mallarýdýr Erkekler o zinetler üzerinde bir hak ve tasarruf sahibi deðillerdir Ancak hanýmýn izni olursa o müstesna
Bu sebeble erkekler, hanýmlarýn kendi malý sayýlan zinetlerinin zekâtýný vermek mükellefiyetinde deðildirler Zinetlerin zekâtýný, o zinetin sâhibi olan kadýnlar ödemek mecburiyetindedirler Bu hususta kocalarýný ödemeye zorlayamayacaklarý gibi, kocalarý ödemediði için mes'uliyetten de kurtulamazlar Þu halde zinet sâhibi kadýnlar zekâtlarýný kocalarý vermediði takdirde kendileri vermek zorundadýrlar Ýster zinetlerinden bir kýsmýný bozdurup bu mükellefiyetlerini yerine getirirler, isterse zinetlerinden zekâta mukabil gelen kýsmýný vermek suretiyle zekât borçlarýný ödemeye çalýþýrlar
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...