Haziran 26, 2019, 05:52:15
Haberler:

De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalým, size kim bir akar su getirebilir? (Mulk -29)

Zekat Nasýl Verilir?

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 22, 2009, 06:55:48 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Zekât Nasýl Verilir?

Ýslâm þeâirlerinin en büyüklerinden olan zekâtýn alenî olarak verilmesi efdaldir Çünkü alenî olarak verilmesinde çevreye iyi örnek olma hususu olduðu gibi, zekâtý veren için de baþkalarýnýn sû'i zanlarýndan kurtulmak durumu bahis mevzuudur Hem zekât, zengin için, kesin bir borç ve farîza olduðundan, edâsýna riya da giremez Halbuki nafile sadakalar öyle deðildir Onlarý gizlice verip, gösteriþ ve fazilet füruþluk ihtimalinden kaçýnmak daha faziletlidir

Mehmet Dikmen

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git