Haziran 25, 2019, 01:37:22
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

Develerde Zekat

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 22, 2009, 06:42:35 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Develerde Zekât:

Develerde zekât nisabý 5`te 1`dir 5 taneden az olan develerde zekât yoktur 5 adet saime devenin zekâtý, üzerinden bir yýl geçince, 9 tane deveye kadar, orta halli bir koyundur 10 devede iki koyun zekât verilir Bu miktar 14 deveye kadar geçerlidir 15`den 19 deveye kadar 3 koyun, 20`den 24`e kadar 4 koyun, 25`den 35 deveye kadar iki yaþýna basan bir deve 36`dan 45`e kadar 3 yaþýna basan bir deve, 46`dan 60 deveye kadar 4 yaþýna basan bir deve, 61`den 75 deveye kadar 5 yaþýna basan bir deve, 76`dan 90`a kadar üç yaþýna basan 2 deve, 91`den 120 deveye kadar 4 yaþýna basan iki deve verilir Bundan sonra 120 deve üzerine her 5 adet ziyade oldukça, 4 yaþýna basan iki deveye birer koyun ilâve edilir 145 deveye kadar bu böyle devam eder (144 tanede 4 yaþýna basan iki deve ile 4 tane de koyun zekât olarak verilir) 145`den 150`ye kadar 4 yaþýna basmýþ iki deve ile, iki yaþýna basmýþ bir deve verilirTam 150 deve olunca, 4 yaþýna basmýþ üç deve verilir Bundan sonra her 5 adet için bir koyun, 4 yaþýna basmýþ üç deveye ilave edilerek verilir 175 deveye kadar bu usûl tatbik edilir 175`ten 186`ya kadar 4 yaþýna basmýþ 3 deve ile iki yaþýna basmýþ 1 deve verilir 186`dan 196 deveye kadar 4 yaþýna basmýþ 3 deve ile, 3 yaþýna basmýþ bir deve verilir 196`dan 200`e kadar 4 yaþýna basmýþ 4 deve verilir Böylece 150`den sonraki 50 adette yapýlan iþlem, 200`den sonra gelen her elli devede tatbik edilir Tek hörgüçlü deve ile çift hörgüçlü deve arasýnda zekât bakýmýndan fark yoktur

Mehmet Dikmen
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git