Haziran 27, 2019, 04:55:21
Haberler:

Elif. Lâm. Mîm. Ýþte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ýn âyetleridir. (Lokman -1,2)

Sýðýrlarda Zekat

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 22, 2009, 06:39:10 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Sýðýrlarda Zekât:

Sýðýr denince mandalar da kasdedilir Bunlarýn erkek ve diþi olmalarýnda fark yoktur Ýnek ve öküzler de sýðýrlarýn içine girerler Saime olan 30 sýðýrdan daha aþaðýsýna zekât yoktur Ancak tam 30 adet olunca ve üzerlerinden de 1 yýl geçince zekât olarak iki yaþýna basan erkek veya diþi bir dana verilir 40 tane sýðýrda 3 yaþýna basan erkek veya diþi bir dana verilir 40`dan sonra 60`a kadarki ziyadeye ayrýca bir þey verilmez 60 tanede 2 yaþýna basmýþ iki dana verilir 70 tanede 3 yaþýna basmýþ bir dana ile iki yaþýna basmýþ 1 dana verilir 80 tanede 3 yaþýna basmýþ iki dana, 90 tanede iki yaþýna basmýþ 3 dana, 100 tanede iki yaþýna basmýþ iki dana ile 3 yaþýna basmýþ bir dana verilir

Mehmet Dikmen
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git