Haziran 27, 2019, 08:13:32
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

kadýnlara ofsaytýn tarifi

Balatan Kumsaati, Haziran 21, 2009, 01:24:27

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Kumsaati

Ucuzluktaki super cantayý almak icin
Mango'ya girdiniz.

Sadece bir tane kalmýs, o da kasanýn(kale)
hemen yanýnda.

Ama bu cantanýn tek taliplisi siz
degilsiniz

Ayakkabýyý gözune kestiren diger bir
musteri(rakip oyuncu)de sizin hemen yanýnýzda bitiveriyor.

Ýkiniz de durumun farkýndasýnýz ve hýzla
kasaya (kaleye) yöneliyorsunuz.Tam o esnada; biraz önce bluz aldýgýnýz
Zara'da ödemeyi yaptýktan hemen sonra calan cebinizi cevaplamak icin
cuzdanýnýzý cantanýza koymadan arkadasýnýza verdiginizi ve onda
unuttugunuzu fark ediyorsunuz.Bir yandan kasaya dogru kosarken diger
yandan da elinizi havaya kaldýrarak arkanýzda kalan arkadasýnýzdan
cuzdaný(topu) istiyorsunuz.Öyle bir durumdasýnýz ki, rakibinizin
gerisinde kalýrsanýz kasaya daha uzak kalacagýnýz icin avantajýnýzý
kaybedeceksiniz ama eger arkaya gecmezsiniz arkadasýnýzdan uzak
kalýyorsunuz ve arkadasýnýz da o kalabalýkta size cuzdanýnýzý
fýrlatamýyor, hersey bir an meselesi.

Bu durumda yapmanýz gereken rakibinizin
arkasýna gecip cuzdaný (topu) almanýz ve cuzdaný ele gecirdikten sonra
rakibinizi gecmeye calýsmanýz.Ýste ofsayt bu.

Top sana atýldýgý anda kaleye rakibinden
daha yakýn olamazsýn.ben hala anlamadým  ;D

NuRu_FuRKaN


HAdeKa

ben ofsaytý biliyordum...
ama þimdi kafamý karýþtýrdý


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

yakaza


serdengecti

ben bundan birþey anlamadým.eðer bayanlar bunu anlayabilirlerse bu da bu açýklamaya gerek olmadýðýný kanýtlar.zira ilk gözleminde o olmazsa ilk anlatýlýþýnda anlarlar.Kumsaati

Alnt yaplan: serdengecti - Austos 05, 2009, 02:40:54
ben bundan birþey anlamadým.eðer bayanlar bunu anlayabilirlerse bu da bu açýklamaya gerek olmadýðýný kanýtlar.zira ilk gözleminde o olmazsa ilk anlatýlýþýnda anlarlar.


sizin anlamanýz normal kardeþim
bayanlarýn anlayacaðý þekilde anlatýlmýþ
ama açýkçasý çokda merak etmiyorum :D

ey memleket ey

Alnt yaplan: HAdeKa - Temmuz 04, 2009, 12:55:31
ben ofsaytý biliyordum...
ama þimdi kafamý karýþtýrdý
a[glow=red,2,300][/glow]aynen

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Kumsaati


Yukar git