Haziran 20, 2019, 11:16:12 S
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

Saman Ve Yapraðýn Uþru Olmaz

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 16, 2009, 07:33:35 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Saman ve yapraðýn uþru olmaz
Sual: Biz üzümü de asmanýn yapraklarýný da satýyoruz Her ikisinin uþrunu da verecek miyiz? Bir de ektiðimiz buðdaylardan elde edilen samanlarý da satýyoruz, bunlarýn da uþru verilir mi?
CEVAP
Üzümün uþru verilir, satýlan üzüm yapraðýnýn uþru verilmez Buðdayýn uþru verilir satýlan samanýnýn uþru verilmez Üzüm yapraðý ve samandan elde edilen para ile eldeki mevcut para, nisabý bulursa zekatý verilir Yani saman ve yapraðýn satýlmasý ile elde edilen para nisaba katýlýr
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git