Haziran 19, 2019, 07:17:57 S
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

[new] Light Blue

Balatan Fussilet, Haziran 12, 2009, 03:54:10

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

CeeMoo_145

Ellerine saðlýk Fussilet kardeþim süper bir tema daha inþallah devamýný bekleriz....

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Bevadih


Kumsaati

abim para sorun deðilde
biz özel sipariþ vermedik fikrimizi sunduk :)
ama eðer birgün öyle bir temaya ihtiyacým olursa düdüðü çalarýz :)

sybererror

elinize saðlýk güzel bir tema; ama birde bunun türkçe psd lerini yanýna koysaydýnýz daha güzel olurdu...

Yani Bunlarýn:


Elinizde varsa paylaþýrsanýz sevinirim...Selametle..

Yukar git