Haziran 24, 2019, 07:29:47 S
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

çay kültüründe türk ailesi tarifi..

Balatan DAMRAM, Nisan 10, 2008, 12:24:41 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

çay kültüründe türk ailesi tarifi..

Aile de çay da bizim kültürümüzün olmazsa olmaz parçalarý....

Sabah akþam çay içen Türk ailesi çay kültürü ile tarif edilirse ortaya nasýl bir þey çýkar diye merak eden varsa, iþte o taným:

Kaynana çaydanlýk gibidir, fokur fokur kaynar,

Gelin demlik gibidir, sinsin sinsi demlenir,

Oðlan bardak gibidir, bir gelin doldurur bir de kaynana

Görümce çay kaþýðý gibidir, arada bir gelir ortalýðý karýþtýrýr

Çocuk þeker gibidir, ortalýðý tatlandýrýr

Kayýnpeder de çay tabaðý gibidir, okkalýca oturur seyreder...

kurtlarvadisi

Resulehasret

 kahkahaa kahkahaahay allah razý olsun abla birebir tarifesi hakkatende &)

garip_kul

yav bu kadarmý doðru olurr diyecem    kahkahaa kahkahaa kahkahaa elinbesaðlýk

tetri bici

Yarasýn...Sevgiler

Evet bir bardak çay deyip geçmeyin aslýnda birçok gerçegi gösterir, hayatýmýzdan bir kesittir.isterseniz baþlayalým. Çayýn Alt Demliði "KAYNANADIR" Sürekli Kaynar Durur. Hatta: Dikkat edilmezse TAÞABÝLÝR Üst demlik " GELÝNDÝR" Alt demlik kaynadýkça onunda Hareketi artar. Ama Zamanla da Olgunlaþýr ve Demlenir....... "GELÝNÝN KOCASI ise Bardaktýr. Her iki Çaydanlýktanda da Yeterince Nasibini Alýr. Biraz Kaynana Doldurur onu; Birazda Gelin... Bu nedenle de Denge Unsurudur. Açýk yada Demli çayýn Hoþa gitmemesi Bundandýr..... "ÇOCUKLAR"Çayýn Þekeridir. Tat verir. Çok Þeker Çayýn Lezzetini Bozar. Þekersiz Çaya alýþanlara ise Bir tanesi bile... Fazla Gelir..... "GÖRÜMCE" ise Çay kaþýðýdýr. Arada Bir gelir; Karýþtýrýp Gider.... "KAYINPEDERE GELÝNCE" oda " Çay Tabaðý"dýr. Çayýn Demine, Suyuna Karýþmaz; Bir Kenarda Lök Gibi Oturur. Sadece Dökülenleri Toplar ve çevreye zarar vermesini engeller. Ancak; Ara sýra boþaltýlmasý gerekir, Yoksa Taþýp Herþeyi Berbat edebilir. "ÇAY SÜZGECÝ" Ailenin Sahip olduðu Deðerlerdir. Aileyi Dýþ Müdahalelerden Korur. Delikler Büyük olursa ! Çayýn Tadý Kaçar. Suyu Isýtan "ATEÞ" ise HOÞGÖRÜDÜR. O Olmadan Çayda Olmaz. KISACASI Bir Bardak Çay "AÝLEDÝR" ve Aðýz Tadýyla içilen Bir Bardak Çayýn Üstüne Yoktur.. HERKESE AFÝYET OLSUN
...

Bevadih

Süper ve hoþ teþbihat...

Çayý "tavþan kaný" demlemek duasý ile:)

Çayý kaliteli demlemek için ilk adým  çayýn kalitesinden baþlamak..
nerden gelmiþ. nasýl yetiþmiþ,nasýl toplanmýþ,muhafaza edilmiþ...Ve çayý  demlemek için  gerekli kural ve kaidelere uyarak eldeki demleme araçlarý ile eminim mükemmel olmasada ona yakýn çay demlenir .)

Ve teþekkürler sunum için tetri bici..
.

HAdeKa

bi çay olsa da içsek

iftardan sonra artýkýn :D o zaman da midem doluyor içesim gelmiyor :D


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Bevadih

Çay ikramý isteyen varmý?

Hazýr ben içerken taze demlenmiþ:)

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Bevadih

Tabiki hemen :)  <(__) Büyük bardak ince bel deðil idare et artýk caným:)

HAdeKa

ince bel olsa pek þýkýdým olurdu ama..

sen verdin ya ablam....
ellerin dert gormesin.....


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

tetri bici

Bir bardakta ben ala bilirmiyim.. Rica etsem ufak bardak olabilirmi teþekkürler çokda güzel demlenmiþ hým ellerinize saðlýk Bevadih  :)

Bevadih

 :) rica ederim ve teþekkürler:)

olur tabiki..


HAdeKa

ben bi bardak daha alayým ablam sen zahmet etme.. mutfak saðdaydý deðil mi :D


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

liprade

Bevadih abla, ben de alabilir miyim..? Kuru kuru pek gitmiyor... Kupada olsa iyi olur...:)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

Hakikaten saðda caným :)

Gelirken Lipade'yede doldur hemde kek var onuda getir ..boþ içmez çayý zahmetli kardeþim:)

Yukar git