Haziran 27, 2019, 08:25:07
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

Ölüm Neden Sevilmez ki?

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 03, 2009, 07:17:38 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Adamýn biri Peygamber Efendimize (s.a.v)
"Ya RasulAllah ,acaba neden ölümü sevmiyorum " diye sordu...

Peygamberimizde ona:

-Malýn var mý ...Diye sordu,adam :

-Evet,var Ya RasulAllah...Diye cevap verdi..

Bunun üzerinepeygamberimiz adamaþöyle buyurdu...

"Malýný önden gönder(hayýr yolunda sarfet).Çnki mü'mininkalb malýna baðlýdýr.Buna göre eðer onu erken gönderirise ölüp ona kavuþmak ister.Buna karþýlýk eðer onu geride býrakýrsa kendiside dünyadakalýp onunla birlikte olmak ister..."Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...


FersahFersah


Yukar git