July 20, 2019, 02:44:39 AM

News:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)


Ýbretlik resimler

Started by Þehadete Vurgunum, May 31, 2009, 05:56:32 PM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

Þehadete Vurgunum


(nesibe_hatun)


HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Go Up