Haziran 17, 2019, 11:18:16 S
Haberler:

O ki, birbiri ile âhenktar yedi göðü yaratmýþtýr. Rahmân olan Allah'ýn yaratýþýnda hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? (Mulk -3)

29 Mayýs 1453 Ýstanbulun Fethi...(556.yýlýn Anýsýna Bu Bölüm Oluþturulmuþtur)

Balatan senarist081, Mays 29, 2009, 07:32:34 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mercan


Mercan


yeþeren

Arkadaþlar yarýn kýsmet olur da gidersem,Ýnönü stadýn da yapýlacak fetih þöleninden siz kendi çekeceðim çok özel resimleri sizlerle paylaþacaðým inþallah...

senarist081

Süper bir haber,yarýn bir ihtimal ben de olabilirim Ýnönüde..Çok zamandýr katýlmak istediðim bir anma programý,inþallah bir aksilik çýkmaz..

Mercan


yeþeren

Mercaným sende gel caným bir çok ilden otobüsler dolusu insan geliyor...Organizsyon büyük sanada bir koltuk bulunur inþallah,Hatta gelmiþken misafirim olursun ha nedersin ? :)

Mercan

Yukar git