Haziran 25, 2019, 02:17:52 ÖÖ
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

Google mühendisleri nasýl çalýþýyor?

Baţlatan senarist081, Mayýs 29, 2009, 12:58:13 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

senarist081
Google çalýþanlarý, ne yaptýklarýný daha kolay anlatabilmek için kamera karþýsýna geçtiler ve ne yaptýklarýný açýk açýk anlattýlar. Hayatýnýzý kolaylaþtýran insanlar, bu videoda.Dünyanýn en fazla tercih edilen arama motoru Google, sadece aradýklarýnýza ulaþtýrmayý deðil, ayný zamanda ek servislerle size zaman kazandýrmayý ve iþlerinizi daha kolay, verimli gerçekleþtirmenizi saðlamak için çabalýyor. Bu hedefe ulaþmak için kurulan ekip üyeleri ise parlak zekalarý ve yaratýcý fikirleri ile ön plana çýkýyor.

Bu Adamlar Nasýl Çalýþýyor?

Google, resmi blogu üzerinden mühendislerinin ne þekilde çalýþtýðýný kýsa videolarla internet kullanýcýlarýnýn beðenisine sundu. Aþaðýda bir örneðini izleyebileceðiniz video serisinin tamamýna ulaþmak için buraya týklayýn.

Türk Mühendis de Çalýþýyor

Örnek videoda, Google'da çalýþan Türk mühendis Uygar Oztekin ve ekip arkadaþý Andy Chiu, aramak istediðiniz kelimenin harflerini girdiðinizde, size zaman kazandýrmak için kelimeyi tamamlayan ve popüler aramalarý listeleyen "Google Suggestion" hizmeti hakkýnda bilgi veriyorlar.

"http://shiftdelete.net/video/show/313";