Temmuz 19, 2019, 04:15:26 S
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

AÞKIM MiRACIM OLSUN..!

Balatan TakeOne, Mays 28, 2009, 12:49:58 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

Dünya müminin zindanýymýþ,

Bunaldým bu zindandan ALLAH’ým!

Yüreðimdeki sevgini öyle büyüt, öyle büyüt ki,


Yüreðim artýk bu dünyaya sýðmaz olsun..


Aþkým miracým olsun ALLAH’ým, Aþkým miracým olsun!


Kalbim bir Buraða dönüþsün ve beni alýp sana getirsin.


Yedi kat göðü aþkýnla aþýp huzuruna varayým,


Huzurunda baþýmý secdeye koyayým,

Sonsuza dek hep öyle kalayým Ya Rab!

Öyleyken bir kere nazar et,


Bir kere “Kulum!” de, kendimden geçeyim Ya Rab!..

Ya Nur! Alemleri ve gönülleri aydýnlatan,

Nur üstüne nur olan ALLAH’ým!


Nurunla nurlandýr yüzümü,

Nurunla nurlandýr bedenimi,

Nurunla nurlandýr yüreðimi...


Ya Sultan! Kendine esir et beni!Ya Canan! Kendine meftun et beni!


Ya ALLAH!


Ya ALLAH!

Ya ALLAH!

Ey En Büyük Sevgili!

sýrr-ý nihan

Aminn.

Çok hisli ve etkileyici bir yürek yangýný olmuþ. Rabbim razý olsun sizden.

TakeOne


gül-i ruhsar

çok güzel bir paylaþým olmuþ Rabbim razý olsun kardeþim...

Yukar git