Haziran 27, 2019, 04:54:13 ÖÖ
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

Ahlâkýn Mahiyeti, Nevileri ve Ahlâk Ýlminin Kýsýmlarý

Baţlatan KARTAL, Ocak 13, 2008, 12:13:30 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

KARTAL

   Ahlâk sözĂĽ, hulk kelimesinin çoĂ°uludur. Hulk, insanĂ˝n ruhundaki "huy" dediĂ°imiz bir meleke, özel bir hal demektir. Böyle bir meleke, ya hayĂ˝rlĂ˝ bir semere verir veya hayĂ˝rsĂ˝z ve zararlĂ˝ bir semere verir. Bu bakĂ˝mdan ahlâk özellikleri gĂĽzel ve çirkin diye ikiye ayrĂ˝lĂ˝r. Þöyle ki: GĂĽzel huylara ve bunlarĂ˝n gĂĽzel meyve ve neticelerine: "Ahlâk-Ă˝ Hasene, Ahlâk-Ă˝ Hamide, Mehasin-i Ahlâk, Mekârim-i Ahlâk (GĂĽzel Huylar)" adĂ˝ verilir. Aksine çirkin huylara ve bunlarĂ˝n meyvelerine de: "Ahlâk-Ă˝ Kabiha, Ahlâk-Ă˝ ZemĂ®me, Mesavi-i Ahlâk, Rezail-i Ahlâk (Çirkin huylar)" denir. Ă–rnek: Edeb, tevazu, kerem, birer gĂĽzel huy eseridir. Sefahet, kibir, cimrilik de birer çirkin huy eseridir.

           ĂťĂľte bĂĽtĂĽn bu huylardan ve neticelerinden bahseden ilme "Ahlâk Ăťlmi" denilmektedir.

KARTAL

   Ahlâk ilmi, nazarĂ® ve amelĂ® ahlâk diye iki kĂ˝sma ayrĂ˝lĂ˝r.

           NazarĂ® ahlâk: Ahlâk esaslarĂ˝na ve kanunlarĂ˝na ait görĂĽĂľleri ve fikirleri gösterir.

           AmelĂ® Ahlâk: Ahlâkla ilgili görevlerin nelerden ibaret olduĂ°unu bildirir.

           Ăťnsanlar, hayatlarĂ˝ndaki uygulama bakĂ˝mĂ˝ndan NazarĂ® ahlâktan çok, AmelĂ® ahlâka muhtaçtĂ˝rlar. Biz de bu eserimizde bu amelĂ® ahlâk kĂ˝smĂ˝nĂ˝ biraz anlatacaĂ°Ă˝z. YalnĂ˝z Ăľunu da belirtelim ki, filozoflarĂ˝n birtakĂ˝mĂ˝, ahlâk esaslarĂ˝nĂ˝ lezzete, zevke, maddĂ® menfaate, kalbin duygularĂ˝na veya görev ve kemal duygusuna dayandĂ˝rmak istemiĂľlerdir. Oysa ki, bunlardan hiç bir, ahlâk için yeterli bir dayanak olamaz. Bunlara dayanan ahlâk mĂĽesseseleri, insanlarĂ˝n bu konudaki ihtiyaçlarĂ˝nĂ˝ karþýlayamaz. Ancak hak bir dine baĂ°lanan ve dayanan, bu yönden ĂťlâhĂ® bir mana taþýyan ahlâk mĂĽessesesi, insanĂ˝n manevĂ® ihtiyaçlarĂ˝nĂ˝ karþýlar ve yĂĽkselmesine yeterli olur.

           ĂťĂľte, Allah'a hamd olsun, bizler Ăťslâm dini sayesinde böyle yĂĽksek bir ahlâk mĂĽessesesine sahip bulunmaktayĂ˝z.

MUVAHHĂťD

AHLAK konusu baslĂ˝basĂ˝na  mahiyeti geniĂľ bir konu .
özellikle ahlak deyince toplumumuzda yanlýþ anlayýþlar sözkonusu.HZ.AISE annemize sorduklarinda ashab-ý kiram ALLAH RASULNUNU ahlaký nasýldýr diye onnu cevabý : siz hic KURAN okumazmýsýnýz onun ahlaký KURANIN ta kendisiydi ...

Yasamin tamamýný kapsayan bu olgu gösteriyorki : kiþinin gerek icsel gerekse dissal hayatta sergiledigi duruþ ve hayata dair
tasavvur yansimalarinin sonuclarý AHLAK tezahürünü ortaya cýkarýyor.

özellikle suzamanda  inannanlar bazĂ˝nda iman ahlakĂ˝ sorunun yasandĂ˝gĂ˝nĂ˝ önemsiyor ve bunu salam bir yapilanma noktasĂ˝nda gayret gösterilmesi konusunda gerek kiĂľisel gerekse sosyal  adimlar atĂ˝lmasĂ˝ gereklilgini dĂĽsĂĽnĂĽyorum.


[move]CAN-U CAN ĂťSTEYEN TERK-U CAN OLMAK GEREK[/move]