Haziran 27, 2019, 04:44:13 ÖS
Haberler:

Yavrucuðum! Namazý kýl, iyiliði emret, kötülükten vazgeçirmeye çalýþ, baþýna gelenlere sabret. Doðrusu bunlar, azmedilmeye deðer iþlerdir.  (Lokman -17)

[theme] Extreme10

Başlatan Fussilet, Mayıs 16, 2009, 07:58:52 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

berixx


Fussilet

ben  sorun göremedim, ne yapmak istiyorsunuz tam olarak?
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

berixx

hocam sabit konularýn olduðu yerler bozuk onlarýn düzeltillmesi yani ayný normal konular gibi olmasýný istiyorum

sonageldik

Şubat 28, 2010, 03:14:37 ÖS #33 Last Edit: Şubat 28, 2010, 11:19:10 ÖS by sonageldik
Tema için elinize kolunuza saðlýk. Ben temanýn üst bölümünü silmek istiyorum çünkü portal içinde kullanacaðým. Resimdeki mavi ile çevrili alaný tamamen kaldýrmak istiyorum. Teþekkürler
===========
edit: Belirttiðim yeri kendim sildim. Hem index.template.php hemde style dosyasýndan sildim. Peþisýra belirli bir bölgeden de oluþmuyormuþ. Biraz ordan biraz burdan detaylý bir dosya imiþ. Tekrar teþekkürler temanýz için ;)

liprade

Fussilet hocamýz siteye geldiði zaman mesajýnýzý yanýtlayacaktýr inþallah.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

babacan591.tr

tema için öncelikle teþekkür etmek isterim.

yeni bir forum kurdum smf 1.1.11
firefox da bir sorun yok. ama ie de kaymalar var.. kategori baþlýklarý aþaðý doðru kaydý. catbg ler yanlardan taþtý.

forum admin panelinden bakým yaptýrdým... phpmyadmin den tablo onardým sorun düzelmedi...

þu an board.index.template de sonradan eklenen þunlar var:
1- kayar þekilde son gönderilenler...
2- foruma üye olun
3- mybb benzeri yeni konu vs kýsa yollarý

bu sorun baþka temada yaþanmamakta...
bende bu temzyý çok sevdim çözebilirsek sevinirim...

adres: http://www.zumrutevler.com/form

MiM

babacan kardeþ, üzgünüm abim... temanýn yapýmcýsý fussilet hoca, þu an asker...
mayýs ayýnýn 10'una doðru evinde olacak, inþaallah. o tarihe kadar size müspet bir cevap verebilmemiz mümkün görünmüyor, maalesef!