Temmuz 18, 2019, 12:56:51 S
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

Kum Olabilseydim...

Balatan liprade, Mays 14, 2009, 05:53:04 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

lipradeVefa çöllerinde kum olabilseydim

Ayaklarým yansaydý da…

Gözlerim kan damlamasaydý.

Fýrtýnalarda bir ihtimal kapýna konsaydým da

Farkýmda olmadan üzerimden mescidine koþsaydýn

Varlýðýmla devrine varamamýþken

Kum gibi sahralarýnda dolaþsaydým

Sadakati unutmuþ ümmetinin

Gözlerine savrulup senden bir haber olsaydýmKum gibi aksaydým zamanýn derinliðine aldýrýþsýz

Bu akýþým sana ve devrine olsaydý

Avuçlarýmý arþa uzattýðýmda çöllerim

Senin yeþilliðinden rengini almýþ birer vaha olsaydý

Yaðmurun hasretini unutturdu yokluðunun özlemi

Seraplar görmeye baþladýk bir çareler olarak

Ama sen vardýn kum misali hýzla sana akmaktaydýkEvet, bu geliþimiz sana ve yeþil vahana

Çünkü bizim çöllerimizde sana layýk güller yetiþmez

Boynunu bükerde hakiki sahibine gitmek ister

Þimdi kum kaplý tepeleri aþmak zamaný Üveys gibi

Görmesek de sevdandan yeþermek için

Çünkü sen kum deryalarýný okyanus serinliðinde dolaþansýn

Çünkü sen Habibullahsýn

Çünkü sen Ente Resulullahsýn

Çünkü sen varlýðýn adýna yaratýldýðýsýn

Çünkü sen tüm sevgililerinin þefaatine talip olunansýn


-alýntý-
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

Vefa çöllerinde kum olabilseydim ....Herþeyin baþlangýcý olmasý gereken cümle!..

Allah'a vefa,Resul'e vefa,Dava'ya vefa,Can'a vefa ,velhasýlý Ahde vefa...

Bu halde olmazdýk vefayý anlasaydýk...

Harika resimle bütünlük oluþturarak hoþ ve anlamlý sunumdu Liprade...

EyvAllah yüreðine .....

Þehadete Vurgunum


liprade

"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

rana_94

Çok Güzel bir paylaþýmdý Ellerinize
Emeðinize saðlýk

liprade

Alnt yaplan: rana_94 - Mays 15, 2009, 09:28:47 S
Çok Güzel bir paylaþýmdý Ellerinize
Emeðinize saðlýk


Senin de yüreðine saðlýk Rana... Benim de beðendiðim bir paylaþým...  :)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Alnt yaplan: DahLia - Mays 14, 2009, 06:00:02 S
Vefa çöllerinde kum olabilseydim ....Herþeyin baþlangýcý olmasý gereken cümle!..

ALLAH'a vefa,Resul'e vefa,Dava'ya vefa,Can'a vefa ,velhasýlý Ahde vefa...

Bu halde olmazdýk vefayý anlasaydýk...

Harika resimle bütünlük oluþturarak hoþ ve anlamlý sunumdu Liprade...

EyvALLAH yüreðine .....Vefa duygusuna ne çok uzaðýz... Sebebi, alfabetik dizilimde son sýralarda olduðundan olmasa gerek...

O'nu yaþamaya azmederek vefalý olmaya çalýþýrýz inþallah...

Yüreðinize saðlýk DahLia abla...

Rahmana emanet olun...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yara ßenim

Allah cc razý olsun þuan gecenin rabbine sonsuz hamd olsun O na kul olalým yeter kum deðil  :'(

Yukar git