Haziran 26, 2019, 10:22:56 S
Haberler:

Elif. Lâm. Mîm. Ýþte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ýn âyetleridir. (Lokman -1,2)

caným yanýyor

Balatan Hüda_i gülü, Mays 14, 2009, 02:13:28

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Hüda_i gülüCaným yanýyor, içimde bir sýzý nedenini bilmiyorum..!
Adý Sen’sizlik belki…!
Yada ulaþamamak, aðlayamamak derinden,
Kýyamdayken baþka yerde, secdedeyken baþka yerde olmak..!
Yönelememek Sana içten bir aþkla,
Caným yanýyor ya Rabbel Alemin,
Bir sýzý var anlayamadýðým,
Caným yanýyor Ya Erhamerrahimin
Adýný koyamadýðým,
Bugün gitmek istedim buralardan..!
Sana yakýn olmak için, uzaklarý yakýn yapabilmek için,
Çýktým viran þehrimden; daha fazla gidemedim nedense,
Bir yaðmur baþladý sessizce, ER-RAHÝM diye fýsýldadý paramparça olan yüreðime,
Ýrkildim Ya Rabbelalemin, rahmetine kavuþtur beni,
Sonra yürüdüm içimde bir ses anlayamadýðým,
Bir güvercin gördüm sýrýlsýklam, EL-CELÝL dedi içimdeki sese,
Ne büyük, ne Yücesin; Yüceliðinle derman ol derdime,
Islandým, yorgunum birde acý var içimde nereye baksam seni gördüm ALLAH(cc)’ým
Bir çocuk tebessümünde, bir yapraðýn vedasýnda mevsime,
MALÝKÜ’L-MÜLK tecellisini gördüm kara bulutlarýn içinden doðan güneþte..!
Sen her þeyin tek sahibi ALLAH(cc)’ým,
Ýçimde bir uçurumken hayat, üstelik çýkmazdayken dar sokaklarým
EL-MÜHEYMÝN sesi kulaðýmda,
Sen aciz kullarýný unutmayan, hep gözeten ALLAH(cc)’ým, yardým et bu kuluna,
Savruluyorum, nereye gitsem bilmiyorum, bir daða bakýyorum bir mahlukata..!
Hepsi rükuda, hepsi kýyamda..!
Çiçekler, otlar, toprak secdede..!
En küçük mahlukat zikirde, insanlýk ise gaflette…!
YA HÂLIK diyor tabiat; Adem ise hüsranda, azapta…!
Ey incelik, lütuf sahibi EL-LATÝF
Ey kusurlardan münezzeh KUDDÜS
Ey adalet sahibi EL-ADL
Ey büyüklük sahibi EL-AZÝM
Ey merhamet sahibi ER-RAHMAN
Nereye baksam, nereye dönsem sen tecelli ettin,
Bir tek insanlýkta görmedim huþu ile yakarýþ,
Her þey Sen’de yaþarken; Ýnsanlýk nefsinde ölmüþ
Her yer Sen’de iken, insanlýk her yerde viran olmuþ,
Bu viran þehirde, divane dünyada yalnýz býrakma bizi
UTANIYORUZ RAHMETÝ GENÝÞ ALLAH(cc)’ým…!!!! :-[
Bizi bize býrakma ALLAH(cc)’ým….!!!!


“ben beni býraktýðým zaman, SeN (c.c.) beni býrakma ALLAH(cc)’ým”

Ben Senin azabýndan çok rahmetine; korkundan çok þefkatine muhtacým. Ve þunu da bütün kalbimle biliyorum ki; Sen istersen severim, sen sevdirirsen severim! Fakat Sen sevmezsen, sevdirmezsen ben sevemem, hissedemem.

"Kulum bana bir adým yaklaýrsa, ben ona koþarak gelirim" buyuruyorsun. Ya Rabbi, bana yardýmcý ol, Sana doðru bir adým olsun atayým. Ki, o benim vuslatým olsun. Beni o vuslata kavuþturmadan yanýna alma Allâh(cc)'ým!...

Bevadih

yürekten "amin"ler ...

Bizi bize býrakma ALLAH(cc)’ým....

MiM

yav ablam, bu yazýsýný bulup çýkardýðýn hüdai gülü, þu bizim hasan talha'nýn yeðeni ranacýk deðil miydi? bugüne kadar herþeyi anladým da, bu hasan talha ile bu ufaklýðýn siteden bir anda býçakla kesilir gibi birden ayrýlýp gitmelerini anlayamadým. ne oldu, kim onlara ne dedi, neye küstüler... olmadý, anlayamadým bi türlü... hep merak etmiþimdir...

(nesibe_hatun)

Alnt yaplan: MiM - Eyll 06, 2009, 10:52:18
yav ablam, bu yazýsýný bulup çýkardýðýn hüdai gülü, þu bizim hasan talha'nýn yeðeni ranacýk deðil miydi? bugüne kadar herþeyi anladým da, bu hasan talha ile bu ufaklýðýn siteden bir anda býçakla kesilir gibi birden ayrýlýp gitmelerini anlayamadým. ne oldu, kim onlara ne dedi, neye küstüler... olmadý, anlayamadým bi türlü... hep merak etmiþimdir...

hayýr hocam o hüdai gülü suanki sadete vurgunum hasan talhani yiyeni medine gülü  ama rana suanda köyde yakinda köyden gelecek onun çok ösledim kankim :(

Þehadete Vurgunum

Alnt yaplan: MiM - Eyll 06, 2009, 10:52:18
yav ablam, bu yazýsýný bulup çýkardýðýn hüdai gülü, þu bizim hasan talha'nýn yeðeni ranacýk deðil miydi? bugüne kadar herþeyi anladým da, bu hasan talha ile bu ufaklýðýn siteden bir anda býçakla kesilir gibi birden ayrýlýp gitmelerini anlayamadým. ne oldu, kim onlara ne dedi, neye küstüler... olmadý, anlayamadým bi türlü... hep merak etmiþimdir...:)


hayýr hocam o hüdai gülü suanki sadete vurgunum hasan talhani yiyeni medine gülü  ama rana suanda köyde yakinda köyden gelecek onun çok ösledim kankim :(
[/quote]


:D

ilhan29

öyle sýkýlýyorumki anlatamam nedeni nedensiz hayat acý veriyor ,çimde sýkýntýlar var bana yardým edecek biri varmý burda

Þehadete Vurgunum

Alnt yaplan: ilhan29 - Nisan 12, 2010, 12:45:17 S
öyle sýkýlýyorumki anlatamam nedeni nedensiz hayat acý veriyor ,çimde sýkýntýlar var bana yardým edecek biri varmý burda


sýkýntýnýz her neyle rabbim bir an önce inþallah hayýrlýsýyla giderir...
allahým herþeyi görüyor we rabbim kuluna kaldýramayacaðý yükü yüklemz inþallah
allah yar ve yardýmcýnýz olsun...

FersahFersah

Allah hepimize yardým etsin

Yukar git