Haziran 27, 2019, 04:19:24 S
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

En-Nûr

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 04:15:32 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Nur
Alemleri nurlandýran, aydýnlatan , Alemleri nurlandýran, dilediðine nur veren, nur olanAllah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun misali, içinde çerað bulunan bir kandil gibidir; çerað bir sýrça içerisindedir; sýrça, sanki incimsi bir yýldýzdýr ki, doðuya da, batýya da ait olmayan kutlu bir zeytin aðacýndan yakýlýr; (bu öyle bir aðaç ki) neredeyse ateþ ona dokunmasa da yaðý ýþýk verir. (Bu,) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip-iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah, her þeyi bilendir * Nur 24:35


Alemleri, bütün kâinâtý nurlandýran, aydýnlatan; istediði simalara, zihinlere ve gönüllere nur, aydýnlýk ihsan edendir.Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...


Ýstediði kullarýn, gönlüne ýþýk salan,
Gözler ve yüzlerinde, nûrunu dâim kýlan,
Seher vakti açýlan, ellerin dostu olan,
Kalpleri aydýnlatan, sönmeyen EN-NÛR dur O.

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git