Haziran 27, 2019, 04:26:09
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

El-Hâdî

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 04:10:38 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Hadi
Hak yolu, doðru yolu gösterici , Hidayete kavuþturan, kulunu hayýrla muvaffak kýlan


(Resul'üm!) Ýþte biz böylece her peygamber için günahkârlardan düþman(lar) peyda ederiz. Hidayet verici ve yardýmcý olarak Rabbin yeter * Furkan 25:31


Hidâyet eden, doðru yolu gösteren; hidayet yaratan; istediðini iyi iþlerde baþarýya ulaþtýran, kullarýna doðru yolu gösterendir.Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...


Ýstediði kulunun, murâdýný tez veren,
Ýstediði kulunu, hidâyete erdiren,
Gönül sofralarýna, bereketler verdiren,
Közleri tutuþturan, yüce EL-HÂDÎ dir O.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Haziran 18, 2009, 06:04:19 S #2 Last Edit: Haziran 18, 2009, 07:05:27 S by ...Tefekkür...
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git