Haziran 26, 2019, 05:54:13
Haberler:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

El-Bâkî

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 04:07:25 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Baki
Varlýðýnýn sonu olmayan , Varlýðýnýn sonu bulunmayan, ebedi olanCelal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (kendisi) baki kalacaktýr * Rahman 55:27

Sürekli var olan ve var olacak olandýr. Sonu olmayandýr. Allah'ýn varlýðýnýn sonu yoktur.Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...''Sonsuz'' sözcüðü bile, âcizdir hakikatte,
''Sonsuz'' sözünden baþka, bir þey yok ki, lûgatte,
Verecek güç kalmadý, beyindeki tâkatte,
Hiçbir zamana baðlý olmayan, BÂKÎ dir O.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git