Haziran 24, 2019, 08:23:47 S
Haberler:

Yahut gökte olanýn üzerinize taþ yaðdýran (bir fýrtýna) göndermeyeceðinden emin misiniz? Ýþte (bu) tehdidimin ne demek olduðunu yakýnda bileceksiniz!(Mulk -16)

Dream Like [Ruya gibi]

Balatan Fussilet, Nisan 01, 2008, 12:43:30

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Evvâh

Tekrardan elinize saðlýk diyorum ama search pozisyonu kaydýrmýþ görünüyor ben de

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Evvâh


Fussilet

explorer 6 mý kullanýyorsunuz?  onu kullanýyorsan  onda biraz deðiþik çýkabilir
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Evvâh

mozilla kullanýyorum kardeþim.

Fussilet

mozilladan  baktýðýmda arama doðru yerde duruyor bu tema için, bilgisayarý kapatýp açýnca tekrar kontrol edeceðim tþk ederim
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Evvâh

rica ederim kardeþim temalarýn güzel ama ben default tercih ediyorum :)

Fussilet

ilerde sana  görede bir tercih çýkar hocam ;)
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Evvâh

teþekkürler hazýrcýlýðý sevmediðim için kendim çat pat yapýyorum :) yapma denirse tabi mesela ilk denem þu tema default:
http://www.fukaha.com/forum/index.php

oski

Hakkaten rüya gibi hocam
Ellerine saðlýk :)

Fussilet

Alnt yaplan: Evvâh - Nisan 01, 2008, 01:27:35
teþekkürler hazýrcýlýðý sevmediðim için kendim çat pat yapýyorum :) yapma denirse tabi mesela ilk denem þu tema default:
http://www.fukaha.com/forum/index.phpgüzelmiþ hocam , üzerinde uðraþarak daha çok þey yapabileceðine inanýyorum...

Alnt yaplan: oski - Nisan 01, 2008, 02:13:57
Hakkaten rüya gibi hocam
Ellerine saðlýk :)


saðol oski kardeþim
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Evvâh

Ýnþaallah bakalým azcýk serbest olsam tamamdýr

peker

rc2 ye uyan sürümü varmý hocam ???

Bevadih

Sevgili Peker ..Hocamýz askere gitti...uzun bir süre  "yardým" konusunda aktif olamayacak sanýrým...

Yukar git