Haziran 26, 2019, 10:03:23 S
Haberler:

Ama onu (azabý) yakýndan gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): Ýþte sizin isteyip durduðunuz budur! denecektir. (Mulk -26)

Güllerin Aðladýðý Vakit

Balatan rana_94, Mays 02, 2009, 07:30:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

rana_94Aðlamaktan gözleriniz mi görmeyecek? Varsýn görmesin!!!

Gülmekten kalplerimiz kararacaðýna, býrakalým gözlerimiz kör olsun
aðlamaktan.

Aðlayýp da rahmet pýnarlarýna dönsün göz pýnarlarýmýz. Kim bilir belki de Allah o gözlerden cennet ehline ab-ý kevser içirir.


Ve der ki;ALLAHâ benim için aðlayan gözler cennetin rahmet çeþmeleridir. Ben o gözlerden cennet ehline vuslat þarabý içiririm

Evet, aðlamak çaðrýdýr sevgiliye, sessizce rahmetle Aðlamak kesip yüreðini kanýný feda etmektir sevgili uðruna. Aðlamak, anlamaktýr sevgilinin sýrrýný.

Gözyaþý cennettir. Dil ile susmak ama göz ile konuþmaktýr aðlamak.

Gözlerin dilidir gözyaþý. Ve Allah(c.c) çok iyi bilir gözyaþýnýn dilini.

Bu yüzden misafir olur aðlayan kalbe.

Ýþte bundandýr aðlayýp rahatlamamýz.Gözyaþý rahmete çaðrýdýr. Allahâ ÝÇÝN rahmet çaðrýsýna rahmetle cevap vermektir aðlamak.

Gözyaþý, rahmet geldin diye, yýkamaktýr yollarý nefsaniyetten.

Cennetten esintidir gözyaþý.

Ve ne mutlu bizlere ki, aðlayan bir resulün ümmetiyiz. Yaþarmayan gözden Allahâ sýðýnýrým diyen Muhammedin ümmetiyiz.

Bindörtyüz yýllýk hasretin varisiyiz bizler.
[video]http://www.desenblog.com/mp3/enstr%fcmantal.mp3[/video]

Mercan

Ve ne mutlu bizlere ki, aðlayan bir resulün ümmetiyiz. Yaþarmayan gözden Allahâ sýðýnýrým diyen Muhammedin ümmetiyiz.

Bindörtyüz yýllýk hasretin varisiyiz bizler.

Ne güzel dile getirmiþler...Çok güzel bir paylaþým Allah razý olsun...

Bevadih

Ranam teþekkür ederim caným...

Gözyaþý hakkýnda güzel ve anlamlý bir paylaþýmdý...

Aðlamayý ayýp sayan ,gurununa yediremeyenlere kapak olsun..


Tabii ki ne için aðlandýðýda çok önemli...!

Yukar git