Haziran 20, 2019, 11:46:04 ÖS
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

Kur'an Niye Bu Kadar Kalýn?

Baţlatan Mercan, Mayýs 01, 2009, 05:48:15 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mercan

Çantamda taþýmaya çalýþýyorum. Ama zorlanĂ˝yorum. Kolayca sýðmĂ˝yor. Ăťnce kâðýda basĂ˝lmýþlarĂ˝ da var ama sayfa sayĂ˝sĂ˝ yine fazla. Bir de meali ve meale dair notlarĂ˝ ekleyince, iyice kalĂ˝nlaþýyor. Kur'ân'dan söz ediyorum. Toplam 30 cĂĽz ve her biri 20’Ăľer sayfa. Kur'ân'Ă˝ okumuyoruz. OkuyamĂ˝yoruz.
Kolay mĂ˝?
Tam 600 sayfa.
Niye bu kadar kalýn?
Sanki Rabbimiz, “AlĂ˝n size sayfalarca Kur’ân; okuyabilirseniz okuyun bakayĂ˝m” diye meydan mĂ˝ okumuĂľ biz kullarĂ˝na?
Hafýz olmak isteyenlere de haddini bildirmek mi istemiþ?
“YĂ˝llarca ezber yap da göreyim seni? YĂĽzlerce tekrar yap da, adam ol!"
AzĂ˝cĂ˝k olsaydĂ˝ Kur’ân’Ă˝n sayfalarĂ˝, hemen hepimiz az bir gayretle hafĂ˝z olabilirdik!
Sayfalar sayfalarý izlemeseydi, meselâ otobüs beklerken bir hatim indirebilirdik!
Ne hoĂľ olurdu!
Celâlini göstermek için mi bunca kalĂ˝n tuttu Rabbimiz Kur’ân’Ă˝?
Korkutup da hizaya getirmek için mi bunca cüz, bunca uzun sureler, ayetler?
HayĂ˝r, hayĂ˝r; eĂ°er bizi vahiy karþýsĂ˝nda ezmek olsaydĂ˝ Rabbimizin dilediĂ°i, aksine, yarĂ˝m sayfalĂ˝k bir Kur’ân indirirdi. Ve derdi ki bize “Ýþte sizden istediklerim; bunlarĂ˝ yaptĂ˝nĂ˝z yaptĂ˝nĂ˝z, yapmadĂ˝nĂ˝z yandĂ˝nĂ˝z!” Bizi korkutmak isteseydi, yĂ˝ldĂ˝rmayĂ˝ tercih etseydi , meselâ sadece Fatiha’yĂ˝ indirip “Ben anlattĂ˝klarĂ˝mĂ˝ anlattĂ˝m; size anlayacak akĂ˝l da verdim, göreyim sizi anlayĂ˝n! Hadi bakayĂ˝m, kendinizi beĂ°endirin bana! Bir yolunu bulun, gözĂĽme girin!” diye kestirebilirdi. Ne gerek vardĂ˝ ki Bakara’da uzun uzun konuĂľmalara? Niye anlatsĂ˝ndĂ˝ ki kulu MĂ»sa’yĂ˝ (as), Meryem’i, Yusuf’u (as), Yunus’u (as), EyyĂ»b’u (as) ve onca kĂ˝ssalarĂ˝ hoĂľ bir sohbet edasĂ˝yla? Mecbur muydu ki Rabbimiz, sanki biz O’na deĂ°il de O bize muhtaçmýþ gibi nezaketle, sabĂ˝rla, her defasĂ˝nda yeni baĂľtan hatĂ˝rlatarak konuĂľmaya?
Çok iyi biliriz ki Ăľefkatli öðretmenler, dersi tekrar ederler, bir defada anlaþýlmayacaĂ°Ă˝nĂ˝ anlayýþla karþýlayarak, yine yeni baĂľtan alĂ˝rlar. Dersi net olarak anlatsa da, kĂ˝sa kesen, hiç tekrar etmeyen öðretmenlerde bir meydan okuma tavrĂ˝ buluruz. AnlamayĂ˝z o dersi. KorkarĂ˝z öðretmeninden. Bir anlatýþta anlayamayabileceĂ°imizi anlayýþla karþýlamayan öðretmenden tĂ˝rsarĂ˝z, uzak dururuz. Dersi tekrarlayarak uzatan, örnekleri çoĂ°altarak bizimle daha uzun kalan öðretmenler daha Ăľefkatlidir bize. Hele de “Ăžimdi not almayĂ˝ bĂ˝rakĂ˝n, þöyle bir arkanĂ˝za yaslanĂ˝n, beni dinleyin!” demesi vardĂ˝r öðretmenlerin ki, Ăľeker gibi gelir o dakikalar. AnlarĂ˝z ki, öðretmenimiz bizim anlayabileceĂ°imize inanĂ˝yor. AnlarĂ˝z ki, öðretmenimiz hemen anlamasak da yeniden anlatmaya hevesli. AnlarĂ˝z ki, not almadan bile anlayabileceĂ°imiz bir dersimiz var.
Kur’ân’Ă˝n uzunluĂ°u ve tekrarlarĂ˝, bir bakĂ˝ma, “Hadi arkana yaslan benim gĂĽzel kulum, sana anlatacaĂ°Ă˝m kĂ˝ssalar var!” rahatlýðýnĂ˝ sunar bize. Böylece kalĂ˝nlaþýr Kur’ân. Sayfa ĂĽstĂĽne sayfa eklenir. Der ki adeta Rabbimiz bize: “Bakara’yĂ˝ kaçýrdĂ˝ysan, Al-i Ăťmran var! Maide’de uyuduysan, Rahman var! Dilersen, sana anlatacaĂ°Ă˝mĂ˝n hepsini bir satĂ˝rda bile anlatĂ˝rĂ˝m: Ăťhlas var!” Bu da olmadĂ˝ysa, kulaĂ°Ă˝na pĂ˝nar suyu gibi akacak, kalbine bahar meltemi deĂ°direcek Rahman var! ‘Rabbinin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?’ diye diye hatĂ˝rlattĂ˝klarĂ˝m, bir bir saydĂ˝klarĂ˝m var!”
Yani ki... Kur’ân’Ă˝n bunca kalĂ˝nlýðýnĂ˝n sebebi, Rabb-i Rahimimizin tekrar etme Ăľefkatindendir. AnlayamayabileceĂ°imizi anlayýþla karþýlama inceliĂ°indendir. UnutabileceĂ°imizi de unutmama olgunluĂ°undandĂ˝r.
“Ey kulum, [az önceki surede] açýkça ve defalarca söyledim sana, anlamadĂ˝n mĂ˝? Bak bir daha söylĂĽyorum! Unuttuysan da, ĂĽzĂĽlme! Ben bĂ˝kmam, usanmam, umut kesmem senden. Olsun, yine söylĂĽyorum.”
“Sevgili kulum, kendine yazĂ˝k ediyorsun, biricik ömrĂĽnĂĽ heba ediyorsun; iĂľin ciddiyetini kavramamýþ gibisin. DemiĂľtim ya sana; ‘Ăžeytan sana apaçýk dĂĽĂľmandĂ˝r!’ Ăťyi dinle, tekrar ediyorum!”
“A benim gĂĽzel kulum; az önce hatĂ˝rlattĂ˝m sana, yine mi unuttun? Bir daha hatĂ˝rlatĂ˝yorum. Kulum ve elçim MĂ»sa’nĂ˝n baþýndan gelenleri anlattýðýmda yok muydun? Ă–yleyse, Ăľimdi sana biraz da kulum Ăťbrahim’den (as) bahsedeyim, kulaklarĂ˝nĂ˝ iyi aç. Hem böyle daha iyi anlayabilirsin. OlmadĂ˝ mĂ˝? Hadi gel, bir de Ăťsâ’dan (as) söz açalĂ˝m.”
“Bak yine yanĂ˝ldĂ˝n, Ăľeytana yeniden kandĂ˝n. Hadi sil gözĂĽnĂĽn yaþýnĂ˝. Yeni baĂľtan baĂľlayalĂ˝m. Hani demiĂľtim ya sana, rahmetimden ĂĽmidini kesmeyeceksin diye. Yine söylĂĽyorum... SözĂĽmdeyim ben! Sen gel, yeter ki.. Gel!”

Bunlar çok hafif geliyorsa, bir de Risale-i Nur KĂĽlliyatĂ˝’na bakalĂ˝m: “Kur'ân, kitab-Ă˝ zikir, kitab-Ă˝ dua, kitab-Ă˝ dâvet olduĂ°undan, içinde tekrar mĂĽstahsendir, belki elzemdir, belki eblâðdĂ˝r. Zira, zikrin Ăľe'ni, tekrar ile tenvirdir. DuanĂ˝n Ăľe'ni, terdad ile takrirdir. Emir ve davetin Ăľe'ni, tekrar ile te’kiddir.”

Ne Ăľefkatli ki Rabbimiz, bize kalĂ˝nca bir Kur’ân indirmiĂľ! Bizimle uzun uzun konuĂľmaktan usanmamýþ, bĂ˝kmamýþ... Her hatamĂ˝zda, yeni baĂľtan beyaz sayfalar açacak denli severmiĂľ bizi. Gözden çýkarmazmýþ. “Ne haliniz varsa, görĂĽn!” demezmiĂľ! KalĂ˝nmýþ Kur’ân, çok kalĂ˝nmýþ! Diyorum ki, bundan böyle, Kur’ân’Ă˝ hiç olmazsa kitaplýðýmĂ˝za kalĂ˝nlýðýnĂ˝ görecek Ăľekilde koyalĂ˝m. SĂ˝rtĂ˝ deĂ°il, sayfalarĂ˝ görĂĽnĂĽr olsun. Kur’ân’Ă˝ okumasak da, Rabbimizin rahmetini sayfa sayfa sayalĂ˝m.

SENAĂť DEMĂťRCĂť

Yara Ăźenim

“Bak yine yanĂ˝ldĂ˝n, Ăľeytana yeniden kandĂ˝n. Hadi sil gözĂĽnĂĽn yaþýnĂ˝. Yeni baĂľtan baĂľlayalĂ˝m. Hani demiĂľtim ya sana, rahmetimden ĂĽmidini kesmeyeceksin diye. Yine söylĂĽyorum... SözĂĽmdeyim ben! Sen gel, yeter ki.. Gel!”
hay Yarabbim nasýl güzellikte bir yazýydý bu Rabbim razý olsun kardeþim :(( okuyan anlayan gören duyan hisseden yüreklerden oluruz inþallah binlerce kez razý olsun mevlam--alýntý olarak alýyorum inþAllah müsadenizle---