Haziran 27, 2019, 04:20:55 S
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

CuMA notLaRý/9

Balatan MiM, Mays 01, 2009, 04:49:05

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Alnt yaplan: rana_94 - Mays 01, 2009, 01:17:25 S
Mim Hocam, Allah sizden Razi OLsun. Bu güzel yazýyý bizimle paylaþtýðýnýz için cok güzel bir yazýydý Begenerek okudum inþallah haftaya devamýnýda okuruz...Ellerinize Emeðinize O güzel Yüreðinize saðlýk...
 


saðol sevgili rana, Rabbimden sana da nasip kýlmasýný niyaz ederim cici kýzým... ayrýca çok teþekkür ederim, güzel yorumun ve beðenin için...

MiM

Alnt yaplan: Bevadih - Mays 06, 2009, 12:12:42 S
Gene geç kalmýþlýk ,gene tembellik :-\ Afffff....

Deðerl Mim abim, yüreði güzel abim...

Bilmezmisiniz sizi tanýmadam yazýlarýnýzý tanýdým! Deðerli ,bilgi yüklü yazýlarýnýzý okumayý çok seviyorum...Keþke siz sayfalarca yazsanýz ben okusam!

Cuma notlarýnýz her alanda rehberimiz olacak deðerli bilgiler içeriyor..

Hassaten bu bölüm hele "Hacc rehberi"gibi olmuþ onca yazýlan kitapçýklara raðmen orjinal, sýcak ,o  anlarý sanki yaþatýr tarzda..Sizin yüreðinizde zaten gittik þimdide gözünüzle bakýyoruz caným abim..

Konunun baþýndaký kýssa ile giriþ yapmanýz çok manidardý...Tevekkül ve samimiyet..
Sonrasýnda Hacca baþlamadan, insanýn kuþanmasý gereken hal, oraya gidiþ amacý can alýcý tesbitlerle desteklenmiþ..
Yüreðiniz var olsun..Kapýdayýz hazýrýz abim..Besmeleyle kapýyý açmanýzý bekliyorumm bende heyecanla...
Selam olsun çaðlayan yüreðinize...Tekrar Rabb'im kabul etsin ziyaretinizi inþAllah...
Not:Ben uçaktan çok korkyorum..Sýrf bu yüzden sürekli erteliyorum ziyareti..Ama bu yazýnýzdan sonra büyük bir cesaret geldi...Bunun içinde ayrýca teþekkür ederim..hak etmesemde onurlandýrdýnýz fakiri ablam... yazdýklarýnýz çok mutlu etti beni... gidebilmeniz konusundaki uçak korkunuzun izalesinde bir faydam olabilirse, bundan büyük onur duyarým. yüreðinize saðlýk, Rabbim size de nasib-i müyessek kýlsýn can ablam...

Yukar git