Haziran 19, 2019, 07:13:08 ÖS
Haberler:

Þüphesiz, iman edip de güzel davranýþlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardýr. Orada ebedi kalacaklardýr. Bu, Allah'ýn verdiði gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Lokman -8,9)

What to ask your doctor about mesothelioma

Başlatan Fussilet, Nisan 26, 2009, 05:04:08 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

What to ask your doctor about mesothelioma

    * Can you explain what mesothelioma is?
    * How would I know if I had mesothelioma?
    * I may have been exposed to asbestos at work.  What should I do?
    * Can I be screened for mesothelioma?
    * Are my family at risk of mesothelioma if I have been exposed to asbestos?
    * What should they do?
    * What are the symptoms of mesothelioma?

Note: To print these questions, go to our printer friendly version using this link or the link at the top of the page. Then use the PRINT button at the top of your browser screen. If there is no PRINT button, there is advice on how to print on CancerHelp UK.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...