Haziran 27, 2019, 04:19:48 ÖS
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

Allah korkusu nedir ?.. Allah korkusu kaç çeþittir ?..

Baţlatan ufuk demir, Nisan 23, 2009, 10:23:00 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ufuk demir

Allah dostlarý, Allah korkusunu makamlardaki korkulara göre Altý bölüme ayýrmýþtýr:

Birincisi: TAKLĂťT KORKUSU; Nefsi levvâme mertebesinin korkusudur… Bu mertebedeki insanlar her ne kadar Allah’tan korkarlarsa da, emniyetleri korkularĂ˝ndan daha fazla olduĂ°undan tevbelerinde durmazlar…

Ăťkincisi: CEHENNEM KORKUSU; Nefsin mĂĽlhime mertebesinde olan zatlarĂ˝n korkularĂ˝dĂ˝r… KorkularĂ˝ emniyetten fazla olduĂ°undan, tevbelerinde dururlar… Lakin bu korkudan AllahĂĽ tealâ razĂ˝ deĂ°ildir… ÇünkĂĽ bu korku Cehennem azabĂ˝ ile Cennet arzusundan kaynaklandýðýndan, bu gibi korkular Allah dostlarĂ˝na yakýþmaz…

ÜçüncĂĽsĂĽ: GĂśNAH KORKUSU; Nefsin mutmainne mertebesinde bulunanlarĂ˝n korkularĂ˝dĂ˝r… Bu korkudan AllahĂĽ tealâ hoĂľnut deĂ°ildir… ÇünkĂĽ bu doĂ°rudan doĂ°ruya Allah korkusu olmayĂ˝p, gĂĽnahlardan olan korkudur… Ăťlahi emri gereĂ°i gibi yerine getiremeyip, giydirilen velilik elbisesini lekelendirirsem diye korkup, gĂĽnahtan sakĂ˝nmaktĂ˝r…

DördĂĽncĂĽsĂĽ: RIZA KORKUSU; Nefsin raziye mertebesinde olan zatlarĂ˝n korkularĂ˝dĂ˝r… Allah’Ă˝n rĂ˝zasĂ˝nĂ˝ kazanamazsam halim nice olur, diye korkmalarĂ˝na denir… Cenâb-Ă˝ Hak benden razĂ˝ olmazsa ne yaparĂ˝m korkusudur. Bu korku Allah korkusu deĂ°ildir. ÇünkĂĽ arkasĂ˝nda rĂ˝zada kusur edersem endiĂľesi vardĂ˝r…

BeĂľincisi: HAVFULLAH (ALLAH KORKUSU); Nefsin marziyye mertebesinde olan zatlarĂ˝n korkusudur… DĂĽnyevi ve uhrevi maksatlarĂ˝ndan, hiçbir maksatlarĂ˝ olmayarak sebebsiz olarak korkmalarĂ˝na denir… Bu makamlardakilerden Hak razĂ˝dĂ˝r, onlarda O’ndan razĂ˝dĂ˝r… Allah korkusundan baĂľka endiĂľeleri yoktur… Ama içlerinden daima hallerinin ilerlemesini isterler… Gerileme halinden çekinip tirtir titrerler… Onun için bu korku Allah’tandĂ˝r ama olgun bir korku deĂ°ildir…

AltĂ˝ncĂ˝sĂ˝: KEMAL (OLGUNLUK) KORKUSU; Nefsin safiye mertebesinde olan zatlarĂ˝n korkusudur… Bu korku söz ile tarif edilemez… Kendisine sorulsa ki: Haktan neden bu kadar korkarsĂ˝n diye: zahiren ve batĂ˝nen sebebine cevap veremez. Bundan baĂľka dört derece korku daha vardĂ˝r ki, söz ile tarif edilmelerine izin yoktur. Ancak ehline malumdur.

Allah korkusunu, yaratĂ˝k korkusuyla karýþtĂ˝rmayĂ˝n… Zira yaratĂ˝k korkusu, neticede buĂ°za ve nefrete dönüþür… Korkulandan kaçmaya ve uzaklaĂľmaya götĂĽrĂĽr…

Allah korkusu ise böyle deĂ°ildir… Allah’tan korkmaktan korkmayĂ˝n… Zira bu korku ilmin ta kendisidir… Allah’tan korkan O’nu tanĂ˝r, O’nun alimi olur… Neticede bu korku sevgiye dönĂĽĂľerek ilahi aĂľkla buluĂľturur…

GĂĽzel Mevla’mĂ˝z “Allah’tan ancak, bilgi sahibi kullarĂ˝ korkar” buyurarak, Allah’tan korkanlarĂ˝n bilgi sahibi olduĂ°unu ve alimi bulunduĂ°unu ilan etmiĂľtir.