Temmuz 19, 2019, 04:15:34 S
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a þükret! diyerek hikmet verdik. Þükreden ancak kendisi için þükretmiþ olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir, her türlü övgüye lâyýktýr. (Lokman -12)

Serv Ramadhan 2.0 RC1

Balatan Fussilet, Nisan 19, 2009, 08:57:05 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

AþKuLLaH

hocam cenabý mevlam razý olsun çok saðolun ...

ovural

Haziran 05, 2009, 02:35:27 S #2 Last Edit: Haziran 05, 2009, 02:38:12 S by ovural
hocam bunu yükledim ama tema degiþtirdigimizde sýkýntý cýkýyor nerede hatamýz var ..

http://img195.imageshack.us/my.php?image=hatax.jpg][IMG]http://img195.imageshack.us/img195/7277/hatax.th.jpg[/img][/URL]

Fussilet

temayý ftpden themes klasorune atýn
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Bevadih

Ben de tema yapabilirmiyim acaba:))
Kendime sadece acaip güzel biþe yapmak istiyorum:)

ovural

Alnt yaplan: Fussilet - Haziran 05, 2009, 03:53:10 S
temayý ftpden themes klasorune atýn


direk yükle demiyecegiz yani ?

Fussilet

Alnt yaplan: ovural - Haziran 06, 2009, 01:16:45

direk yükle demiyecegiz yani ?


bilmiyorsan internetten arama yapmalýsýn, ben yazardým þimdi, ama çok meþgulum
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

Alnt yaplan: DahLia - Haziran 05, 2009, 04:05:47 S
Ben de tema yapabilirmiyim acaba:))
Kendime sadece acaip güzel biþe yapmak istiyorum:)keþke yapsaydýn, o zaman görürdün eleþtiri nasýl oluyor :)
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Bevadih

Eleþtiri insaný geliþtirir ..:)

ovural

Alnt yaplan: Fussilet - Haziran 06, 2009, 05:34:29
Alnt yaplan: ovural - Haziran 06, 2009, 01:16:45

direk yükle demiyecegiz yani ?


bilmiyorsan internetten arama yapmalýsýn, ben yazardým þimdi, ama çok meþgulum


üstad bilmiyorsam degil ... ftp den atýyorum olmuyor .. normal yönetimden yükle diyorum olmuyor ..
birþeyler eksik .. þifreleri vereyim bi bak istersen ..Kumsaati

Alnt yaplan: ovural - Haziran 06, 2009, 09:48:23 S
Alnt yaplan: Fussilet - Haziran 06, 2009, 05:34:29
Alnt yaplan: ovural - Haziran 06, 2009, 01:16:45

direk yükle demiyecegiz yani ?


bilmiyorsan internetten arama yapmalýsýn, ben yazardým þimdi, ama çok meþgulum


üstad bilmiyorsam degil ... ftp den atýyorum olmuyor .. normal yönetimden yükle diyorum olmuyor ..
birþeyler eksik .. þifreleri vereyim bi bak istersen ..

þifreleri bana özel mesaj atýn bakayým inþallah
elimden geleni yapayým
fussilet hocanýn iþleri yoðundur

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Bevadih

Fussilet sana çýrak lazým biliyorsun deðil mi:)

Sen meþgulken Kumsaati gibi bakabilecek..Ne güzel olur!..Çýrak yetiþtir sen:)

Kumsaati

Yapabildiðim derece yardýmcý olmaya çalýþýrým
Rica ederim

Yukar git