Haziran 25, 2019, 05:36:24
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

[new] Dark-F

Balatan Fussilet, Nisan 19, 2009, 02:14:19

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

samimi

eline saðlýk hocam güzel çalýþma...

liprade

Bu tür temalar dini sitelerden ziyade, daha entel veya teknik aðýrlýklý olanlara iyi gider kanýmca... Ne de olsa "Dark" ... :)

Emeðinize saðlýk hocam..
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

CeeMoo_145

Harikulede olmuþ fussilet kardeþ  inþallah dini temalara aðýrlýk verirsin  :D

tunatabu.biz

Hocam Ben Bu Temayý Kurdum ama Menuyu Bir Turlu Yapamadým Bu Konuda Yardýmcý Olabýlýrmýsýnýz...

Fussilet

english yazan yeri turkish yap
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git