Haziran 25, 2019, 06:25:21
Haberler:

Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanýn içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.  (Lokman -16)

ne için gün sayýyorsunuz?

Balatan yasminn, Nisan 02, 2009, 01:50:14

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

yasminn

herkesin bekledigi bir seyler vardýr nedir o
sýnavlarýmdan bir an önce kurtulmak(iyi bir sonuçla)

yeþeren

öncelikle yaz tatili için gün sayýyorum,sonra yaz sonu amerikadan tatile gelecek kardeþim için çünkü minik yeðenimi çoookk özledimmmm....

KARANFÝL

Hiç bir þey için...
En son 3 yýl önce kurstan ne zaman çýkacaðým diye gün saydýðýmý, her takvim yapraðýný bir hevesle kopardýðýmý hatýrlýyorum..
Þimdi ise hiç bir þey için gün saymýyorummm..

rukiye

23 Nisan tatili için gün sayýyorum.

Resulehasret

 20 aðustosta, askeri birliðime teslim olmak için. :)

Hüda_i gülü

Sýnavlarýn bitmesine ve dörtsenin hemen bitmesi ne güzel olurdu ya öfff cok zor sýnavlar...

TakeOne


...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

rumeysa

1. hastanede babm için randuvu günleri diyim önümüzdeki günlere atýlýyor pazartesi gel 2 gün sonra gel
2. sað iþaret parmaðýmýn týrnaðýný takdire þayan bir þekilde kýrýp kaþýkçý elmasýymýþ muamelesi yaparak ortada dolaþýp iyi olacaðý günü bekliyorum.(kendimi sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ederim)
:))
3 SBS yi bekliyorum oðlum girecek.

özleyis

bende hazirani bekliyorum...
T- A -T -I -L -D -E -Y -I -M 8) 8) 8)

kalb-i mecruh


HAdeKa

okula git/me/mek için gün sayýyorum :(


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

yeþeren

Bu yaz nasýl geçti hiç anlamdým...Seneye yaz tatili için gün sayýyorum ama anlaþýlan epeyce saymam gerekiyor :)

Yukar git