Haziran 26, 2019, 08:12:44 S
Haberler:

Böylece günahlarýný itiraf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmlarý! (Mulk -11)

Gönüller yapmaya gelmişken, gönüller yıkmayalım...

Balatan TakeOne, Nisan 01, 2009, 07:24:03 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

Es selamu Aleykum Kardeşlerim;

Sizlerle bir şeyi paylaşmak istiyorum. Ben aranızda yeniyim, belki birbirinizi siz benden daha iyi tanıyorsunuz. Andak; kendi gözlemlediğim kadarıyla gerek forumda, gerek ise radyoda bazı kardeşlerim hiç olmadik olaylardan dolayı birbirlerini kırmakta, birbirlerine küsmekte dahası birbirlerine hakaret etmektedir. Hepimiz insanız dört dörtlük illaki olamıyoruz. Hatalarımız oluyor, ama sinirimiz geçince yada o anki olayın/meselenin ardından salih kafa ile düşünüp bir kendimizi muhakeme etsek, acaba az önce söylediğim sözlerde haklımıydım ? Haklı olsam dahi çok mu ileri gittim acaba diye düşünsek !

Ardındanda iletişimlerimizi o ölçüde bir düzene koysak uygun olmaz mı ? Bu foruma dünyanın dört bir yanından bir çok din kardeşimiz geliyorlar, Cenabı hak hepsinden razı olsun. Bizlerle gönüllerini paylaşıyorlar, gönüllerini bizlere açıyorlar. Hiç düşündünüz mü forumda günde kaç kez Cenabı hakkın ismi zikrediliyor ? Birde hiç Allah (c.c.) demeyen kafirleri düşünün. Burda herkes biribirini Allah için sevmesi lazım. Onun haricinde, sever sevmez, saygı duyar duymaz, oda er kişinin bileceği iştir.

Yalnış bir söz kullandıysam, hepinizin affına sığınıyorum.

Yunus Emre ibretlik şu dörlüğünde şöyle diyor ya;

Gönül Çalabın tahtı,
Çalab gönüle bahtı.
İki cihan bedbahdı,
Kim gönül yıkar ise.
Dostun evi gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim.

Hepimiz Allahın birer gönül eriyiz. Gönüller yapmaya gelmişken, gönüller yıkmayalım...

yeþeren

Söylediklerine caný gönülden katýlýyorum kardeþim.Burda bulunma sebebimiz bilgilerimi paylaþýp hoþ muhebbetlerde bulunmak ,herkesin karþýsýndakinin fikrine saygý duymasý gerekir benimsesin yada benimsemesin...Ýnsan kendinin aynasýdýr,muhatabýmýza ettiðimiz her laf kendi kiþiliðimiz ortaya koyar iyi yada kötü...Umarým seni kim üzdüyse ve sorun neyse bir an önce ortadan kalkar da kimsenin keyfi kaçmaz...

liprade

Aleykum selam...

Dediklerinizde haklýsýnýz ama insanýz ve muhakkak ki karþýmýzdakini kýrabiliyoruz... Erkenden bunun farkýna varýp telafi edebilmekse büyük erdem... Ýþin hakaret kýsmý epey aðýr ama inþallah bu tür olaylar kýsa sürede hallolur...

Hakiki mümin olabilmek ümidiyle...

Rahmana emanet olun...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Mercan

Tespitler çok doðru...evet hepimiz insanýz lakin müslüman ayný hatayý  ikikez yapmamlý ve müslüman kardeþini inciltmemek için elinden geleni yapmalý...
En güzele emanetsiniz...

liprade

Mercan kardeþim, yapmamalý doðru... Olmasý gereken de o... Ama biz daha hamýz... Ýnþallah piþenlerden oluruz... Olana kadar da canýmýz acýyacaktýr muhakkak...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanýna Hz. Ebû Bekir Sýddýk radýyallahu anh geldi bir gün ve:


Ne kadar güzelsin Ey Can! dedi.Biraz sonra Ebû Cehil geldi. O da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bakýp;

Ne kadar çirkinsin Ya Muhammed! dedi.Peygamberimiz her ikisine de: "Haklýsýn" dedi. Ashab:Ya Rasulallah her ikisine de "haklýsýn" dedin deyinceO; Ben bir aynayým, aynada herkes kendini görür. Ebû Bekir çok güzeldi, gördüðünü söyledi. Ebû Cehil çok çirkindi, o da gördüðünü söyledi.

salat, selam sana olsun eyy ResuL...

Dua iLe..

Mercan

Alnt yaplan: liprade - Nisan 01, 2009, 07:51:53 S
Mercan kardeþim, yapmamalý doðru... Olmasý gereken de o... Ama biz daha hamýz... Ýnþallah piþenlerden oluruz... Olana kadar da canýmýz acýyacaktýr muhakkak...

ama en az acýyý çekerek piþelim Liprade ...

liprade

Alnt yaplan: Mercan - Nisan 01, 2009, 08:19:27 S
Alnt yaplan: liprade - Nisan 01, 2009, 07:51:53 S
Mercan kardeþim, yapmamalý doðru... Olmasý gereken de o... Ama biz daha hamýz... Ýnþallah piþenlerden oluruz... Olana kadar da canýmýz acýyacaktýr muhakkak...

ama en az acýyý çekerek piþelim Liprade ...


Anlaþýlan o ki ucu size de dokunuyor... Sabýr... Namaz ve sabýrla dua etmek lazým...

Az veya çok acý kavramý görecelidir... Yükler yüreklere göredir diyelim...

Hem biliyorsunuzdur fincanýn hikayesini... Ustasýnýn elinde kaç kere fýrýna girer ve her defasýnda acý çeker, dayanamayacaðýný sanarak... Ama sonunda muhteþem bir porselen fincana dönüþür... Bunun olmasýný kim istemez ki..?

Rahmana emanet olun...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git