Haziran 27, 2019, 08:18:44 ÖÖ
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

Penatlýyý 90'a Atmanýn Formulü Bulundu...

Baţlatan liprade, Mart 25, 2009, 11:39:37 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

Penatlýyý 90'a atmanýn formulü bulundu


Ýngiltere'de bilim insanlarý günler süren çalýþmalarýn ardýndan bir penaltý atýþýnýn 90'dan nasýl gol olacaðýnýn formülünü buldu.
   
Penaltý zor iþ. Topun baþýna geldiðiniz anda zaten 1-0 yenik baþlýyorsunuz mücadeleye. Zira olaðan kabul edilen gol olmasý. Bugüne kadar penaltý kurtaramadýðý için bir takýmdan gönderilen ya da çok eleþtirilen bir kaleci olmamýþtýr. Söz konusu kaleci zaten kötü bir kaleciyse ve bunun üzerine bir de penaltý baþarýsýzlýðý eklenirse eleþtiri olabilir.


PENALTI DEYĂťNCE AKLA GELEN ĂťLK KALECĂť, HAYRETTĂťN

Yýllar önce Ankara'da Gençlerbirliði ile Galatasaray arasýnda oynanan bir Türkiye Kupasý maçýnda Hayrettin Demirbaþ'ýn 18-17 biten penaltý vuruþlarýnýn 16'sýnda iki dizinin üzerine çöküþü vardýr. 16 penaltýnýn hepsinde ayný köþeye yatsa, elbet birini kurtarýrdý laflarý çok edilmiþtir daha sonralarý. Tabii zaten kaleciliði de dillere destanken yine alay konusu olmuþtur Hayrettin.

Böyle ilginç durumlar olmadýkça kaleci rahattýr penaltýda. Seri penaltý vuruþlarý sýrasýnda örneðin, yukarýdaki absürd durumlar söz konusu olmadýkça, maçýn kaybedilmesi halinde penaltýlarý kurtaramayan kaleciye deðil, penaltýlarý kaçýran futbolcuya kýzýlýr. Dolayýsýyla kaleci rahattýr, futbolcunun topu aðlara yollamasý olaðan, kaçýrmasý olaðandýþýyken kalecinin golü yemesi olaðan, kurtarmasý olaðan dýþýdýr.


PENALTIDA ALTINCI HĂťS

Sahanýn en zor mevkisini kollayan yalnýz adam kalecinin en güçlü olduðu an, o penaltý vuruþudur. Ve evet bu bir sezgi ve tecrübe iþidir. Bir kere topa bakarak hareketlenmeniz size çok fazla zaman kaybettirecektir, bu yüzden de kalecilerin hemen hepsi penaltý vuruþlarýndan önce hareketlenmeye baþlarlar, kurtarmak için oyuncunun topa geliþindeki ayak hareketleri, yüz mimikleri, vücudunun aldýðý þekli iyi analiz etmek önemlidir. Bu da tecrübe ve biraz da sonradan kazanýlmayan, doðuþtan gelen altýncý histir.


EN FAZLA 5-6 ADIM GERĂťYE, EN AZ 104 KM HIZLA...

Liverpool'daki John Moores Üniversitesi'ndeki mühendisler, geniþ bir veri tabanýný önlerine alýp mükemmel penaltý vuruþunun formülünü ortaya çýkarmaya çalýþmýþlar. Ortaya çýkan sonuç þu: Toptan gerilirken atmanýz gereken adým maksimum 5 veya 6. Gerildiðiniz anda ve vuruþu yaparken topa 20-30 derecelik bir açýnýz olmasý ve topun hýzýnýn en az 104 kilometre olmasý gerekiyor. Topun kale çizgisinin geçtiði yer ise iki yan direkten herhangi birisi ile üst düreðin 50 santimetre uzaklýktan kesiþtiði yer.

Buna benzer bir çalýþmayý Schalke 04, 1997 UEFA Kupasý finalinde Inter ile oynadýklarý maçta yapmýþ ve Jens Lehmann Alman yetkililerin de desteði ile maçýn penaltýlara kalma ihtimaline karþý, Interli oyuncularýn bundan önceki maçlarda nasýl penaltý attýklarýný inceleyerek çalýþmýþtý. Sonuçta iki ayaðý da 1-0 biten maçýn sonunda San Siro'daki penaltýlarda Zamorano'nun penaltýsýný kurtarmýþ, Aron Winter de topu dýþarý atýnca kupayý Gelsenkirchen'e getirmiþti."Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"