Haziran 25, 2019, 01:35:03
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

Ya Baþörtülüler Seçmen Olamaz Denirse...

Balatan liprade, Mart 24, 2009, 01:08:53 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Ya baþörtülüler seçmen olamaz denirse...


Sabah gazetesi çizeri Salih Memecan, YSK'nýn "baþörtülülerin sandýk görevlisi olamayacaðý" yönündeki kararýna ilginç bir gönderme yaptý. Bunu sonu nereye varýr?Haber 7-Sabah
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

Mart 24, 2009, 01:34:16 S #1 Last Edit: Mart 24, 2009, 01:37:12 S by Bevadih
çifte standartýn böylesi..süper bir tesbit olmuþ...

iþlerine gelince vatan millet sakarya,,yoksa angarya....!! Teþekkürler Liprade...

Mercan

Nasýl bir zihniyettir anlamýþ deðilim...
Rabbim sonumuzu hayr eder inþaALLAH

rumeysa

Alnt yaplan: Bevadih - Mart 24, 2009, 01:34:16 S
çifte standartýn böylesi..süper bir tesbit olmuþ...

iþlerine gelince vatan millet sakarya,,yoksa angarya....!! Teþekkürler Liprade...
bende senin yorumuna bayýldým...

Hüda_i gülü


liprade

Dýþý "Çizgi" içi "Kapkara mizah" ...

Gülmek lazým anlayýþýn bu kadar sýð oluþuna... Aðlamak lazým adam gibi yaþayamayýþýmýza...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Hüda_i gülü


ey memleket ey


Yukar git