Temmuz 17, 2019, 08:41:06
Haberler:

Böylece günahlarýný itiraf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmlarý! (Mulk -11)

Yurdumuzdaki Yöresel Aðýz'lar.. :)),

Balatan þeyda, Mart 23, 2009, 09:33:23 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

þeyda

Hangi yöremiz hangi þiveyle konuþuyor,bunlarý paylaþalým istedim. Yarýn öbür gün yolunuz bir Nevþehir'e Ege'nin bir köyüne yada Malatya-Erzincan dolaylarýna gelipte ''nörüyon'' ,''ne diyon ekine'',''nediyin'' sözleri karþýsýnda garip garip bakýnmamak için bir arþiv oluþturabiliriz. 

Herkes buraya kendi yaþadýðý þehrinin,yöresinin,çevresinin þivesini buraya yazarsa güzel bir konu olabilir sanýrým. 


mam34

Trakyali olarak :)

ne yapiyorsun :napisin

cocuk:   kizan ,kizancik

uj,bej...(3,5)

cumlelerin sonunda be,beya da cok kullanilir :)
HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

(nesibe_hatun)

nevsehirinkini bilmemmi bende oraliyim ama hiç gitmedim küyüme genelde nörüyon gý diyolar yani nnasilsin anlamýn geliyor bunu bana ilk sorduklarinda bisey örmüyom demistim :D

vuslat_ebedi82

Naparsýn? ,Nörürsün? diye gonuþuruk ancak zarif insanlarýzdýr zaar.Bizim lehçeden midir bilemem amma babannem her kelimenin baþýna ünlü bir harf getirir: ÝRECEP  ,ÝLEN.Bazen de sessiz harfleri düþürür  ÜSEYÝN. memet gibi .Benim nereli olduðumu anlamýþtýr NESÝBE_HATUN sanýrým.Kibar memleket caným bizim memeleket k,g diþýnda .

HAdeKa

Alnt yaplan: vuslat_ebedi82 - Eyll 23, 2009, 06:29:23 S
Naparsýn? ,Nörürsün? diye gonuþuruk ancak zarif insanlarýzdýr zaar.Bizim lehçeden midir bilemem amma babannem her kelimenin baþýna ünlü bir harf getirir: ÝRECEP  ,ÝLEN.Bazen de sessiz harfleri düþürür  ÜSEYÝN. memet gibi .Benim nereli olduðumu anlamýþtýr NESÝBE_HATUN sanýrým.Kibar memleket caným bizim memeleket k,g diþýnda .


ilazým, iramazan, ilimon, irezil :)

biz anlayamadýk nerelisiniz


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

vuslat_ebedi82

Bilenler bilir bizim buralarda ilçeliysen oranýn adý söylenilir kesinlikle Nevþehirliyim denmez Nevþehirli deðilim ancak ilçesindenim.Malesef 4 senedir  de orda çalýþýyorum.Yine de güzel memlekettir canýmmmmmmm. :( :(

HAdeKa

neden maalesef onu anlayamadým..

her ilde oyledir.. ilcesinde isen ilde ilcenin ismini soylersin ilin dýsýnda isen ilceyi soylersin týpký..

yurtdýsýna çýktýgýnda nerelisin denilince sehir ismi degilde turkiye oldugunu soylemek gibi. ki elin yabancýsý oranýn turkiyenin ili oldugunu nerden bilsin :)
elin baþka sehirlisinin -o ben oluyorum :) -  nevsehirin ilçesini bilmeyeceði gibi :) :) :)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

vuslat_ebedi82

]Ben meramýmý anlatamadým herhal;) Yani buraya gelen Hocalar nasýl gitsem de buradan kurtulsam diye çareler arar da onun için öyle yazdým Kimse sevmez yani Nevþehir'i.Haa seven varsa yazsýn buraya da biz de bir az mutlu olalým.Nevþehirde yaþayan birisi dahi nevþehirliyim demez hangi ilçeyse onu söyler bu kayserde yaþayan Nevþehirli olsa dahi  illa ilçesini söyler .Ne bileyim yani bu yöre halkýnýn özelliði sanýrým.Nevþehir'e gelen pek mutlu ayrýlmaz niye bilmiyorum ama ortamdan olacak .Tabiki memleketim olarak çok üzücü bir olay ama bir gerçek. Neyse Nevþehirli varsa beni þimdi topa tutacak konuyu bitirsek can saðlýðýnýzýz açýsýndan iyi olacak.Ne de olsa ekmeðini yiyoruz de mi? Güzel memlekettir caným güzel .Gezmeye herkesi bekleriz........Ýlçelerini tabiiii ;) :D :D :D

HAdeKa

hmm ödemiþliler de izmirliyim demez... baska ilde olsalar dahi
fethiyeliler de muglalýyým demez :)

anlamýþem


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

ey memleket ey


kralboy

abovvvv ne çok var yorum lââ

hemþerim ben aksaraylýyým köyüm yok ama gýcamahalle diye bir yerde doðdum

geçen gün çarþýya gidiyom garþýma birden gangal köpeð çýhmasýnmý döndüm arkamý goþmaya baþladým goþtum goþtum gocamana gapýlý bi yire geldim içeri girdim bahtým ki deyzeler börek yapýyo sonra bana didilerki gel guzuuum sende yi
sonra birer ikiþer yemeye baþladým deyzeler alhaa oðlan pek acýkmýþ beh bismillah didiler

gibi


Þehadete Vurgunum

Alnt yaplan: kralboy - Nisan 24, 2010, 09:47:59 S
abovvvv ne çok var yorum lââ

hemþerim ben aksaraylýyým köyüm yok ama gýcamahalle diye bir yerde doðdum

geçen gün çarþýya gidiyom garþýma birden gangal köpeð çýhmasýnmý döndüm arkamý goþmaya baþladým goþtum goþtum gocamana gapýlý bi yire geldim içeri girdim bahtým ki deyzeler börek yapýyo sonra bana didilerki gel guzuuum sende yi
sonra birer ikiþer yemeye baþladým deyzeler alhaa oðlan pek acýkmýþ beh bismillah didiler

gibi

:D :D

koptum yaw

Yukar git