Haziran 27, 2019, 08:58:46
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

ÝÞTE KANSERE DEVA BESÝNLER

Balatan senarist081, Mart 23, 2009, 02:50:07 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081

Sebzeler: Soðan, sarýmsak, lahana, havuç, ýspanak, marul, kývýrcýk, salatalýk, pazý ve asma yapraðý, karnabahar, pýrasa, þalgam, turp, maydanoz, tere, nane, rota, biber, taze fasulye, bezelye, bakla, mantar, patlýcan, enginar, kabak, domates, pancar, bamya.

Meyveler: Portakal, greyfurt, limon, kuþburnu, böðürtlen, kýzýlcýk, elma, armut, ayva, erik, kiraz, viþne, çilek, kavun, karpuz, üzüm, incir, nar, dut, muz, hurma, yenidünya.

Kuru yemiþler: Leblebi, kestane, badem, fýndýk, fýstýk, ceviz.

Tahýllar: Kepekli ekmek, çavdar ekmeði, bulgur, yarma.

Hayvansal besinler: Karaciðer, böbrek, yürek, yumurta, yaðsýz peynir, çökelek, yoðurt.

Broþürde kanser riskini artýran faktörlere de yer verildi. Buna göre sigara içimi, yüksek hýzda bakteri ve virüs enfeksiyonu, yüksek miktarda pestisit ve yapay kimyasallara maruz kalma, alkol tüketimi, radyasyon, yað ve yaðlý besinlerin fazla tüketimi, yetersiz posa tüketimi, olumsuz çalýþma koþullarý ve tuzlanmýþ, tütsülenmiþ, dumanlanmýþ, ateþe çok yakýn piþirilmiþ besinlerin fazla tüketimi de kanser riskini artýrýyor.Mercan

Bunlarýn %90 nýný tüketiyorum...ÝnþaALLAH yerli yerinde tüketip þifa oluyordur..

Yukar git