Haziran 24, 2019, 07:49:29 S
Haberler:

Sözünüzü ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

Hangi üyeyi merak ediyorsunuz..

Balatan þeyda, Mart 17, 2009, 09:56:03 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

mam34

AAA sorry n icin :) neden liprade bilmiyorum ama cogunlukta da var :)

mam34

Alnt yaplan: Hüda_i gülü - Mart 19, 2009, 02:21:09
Ben de BEVADÝH ablamý görmek istiyom banane :'(


simdiye kadar nasil gormedin cok ihmal etmis seni bevadihh  :( aglama yaa :-\

Fussilet

gerçek þu ki, hiç kimseyi zahiren görme gibi bir düþüncem olmadý, olmayacak da...
kimseyi merak etmiyorum, ben vicdanlarý merak ediyorum... vicdanlarýn döndüðü eksenleri merak ediyorum ve bunu yazýlardan sezmek çok da zor deðildir...

mutlak merkezlerde en güzel eksenlerde var olmak umudu ile...

saygýlar...
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

hasan_talha

bu konu daha önce acýlmýþtý galiba.
hem beni görmeyin ablam yahf sonra bütün forumdan
kaçarsýnýz bak demesi he  :) :)

þeyda

Alnt yaplan: Fussilet - Mart 19, 2009, 02:29:54
gerçek þu ki, hiç kimseyi zahiren görme gibi bir düþüncem olmadý, olmayacak da...
kimseyi merak etmiyorum, ben vicdanlarý merak ediyorum... vicdanlarýn döndüðü eksenleri merak ediyorum ve bunu yazýlardan sezmek çok da zor deðildir...

mutlak merkezlerde en güzel eksenlerde var olmak umudu ile...

saygýlar...


Ben sizi görmek istiyorum yani resminizi , avatara koysanýz bi zahmet tabii avatardaki siz deðilseniz sayýn fussilet hocamýz ::) lütfen

samimi

fazla merak iyi deðil derler...  ;)


Kumsaati


þeyda

Merakým fazla deðil merak etmeyin, bu arada hazýr sizide görmüþken diðerleri ile birlikte sizide görmek isterdim yani resminizi sayýn samimi efendi, bu gayet doðal ;)

þeyda

kumsaati ve denge sanýrým sizlerde meraktan bu sayfaya geldiniz ;)

samimi


Fussilet

Alnt yaplan: þeyda - Mart 19, 2009, 02:58:40

Ben sizi görmek istiyorum yani resminizi , avatara koysanýz bi zahmet tabii avatardaki siz deðilseniz sayýn fussilet hocamýz ::) lütfen


avatar da ki keþke ben olsaydým...
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Bevadih

Alnt yaplan: Fussilet - Mart 19, 2009, 02:29:54
gerçek þu ki, hiç kimseyi zahiren görme gibi bir düþüncem olmadý, olmayacak da...
kimseyi merak etmiyorum, ben vicdanlarý merak ediyorum... vicdanlarýn döndüðü eksenleri merak ediyorum ve bunu yazýlardan sezmek çok da zor deðildir...

mutlak merkezlerde en güzel eksenlerde var olmak umudu ile...

saygýlar...


sözlerine katýlarak ,kimseyi görme talebim olmadý:)

Duana amin tabiki...!

AYRICA KONU ACILMIS..BAKILMAYACAKMI.!

þeyda

Yani bundan daha mý kötü diyorsunuz  :o  :o

denge

yoo ben merak etmem 8)

fussiletede katýlýyorum dýþ görünüþten banane


Yukar git