Temmuz 19, 2019, 04:52:05 S
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

Yarýþma SonuÇ/um !!!

Balatan nurum, Mart 16, 2009, 12:10:05

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

samimi


MiM

Alnt yaplan: nurum - Mart 16, 2009, 12:10:05
Sonra MiM hocama imla nok. için ricada bulundum.
Veeee þiir yarýþmasýnda sonuç=1.OLDUM :D   Allah'ýn izni ile evet 1. oldummm...Bu güzel haberi sizlerle paylaþmak istedim ...


aman aman, bi bakýn hele!
yav birine fussiletin havasý suyu deðerde o birinci olmazsa valla hasanýn dediði gibi o jürinin iyi niyetinden þüphe ederim bende. yok, benim bi katkým olmadý maalesef. imlasýný düzeltirken, benim internet gitti birden ve uzun zamanda gelmedi. zannederim ilk iki kýtasýný düzenlemiþtim, üçüncüsünü redakte edip yolladýmki, gitmedi...
maalesef orada kalýverdi. ama, sevgili nurumu simurg abisine yolladým. o yardým etti. burdaki asýl yardým sevgili simurg ve biricik kýzým kalemin gözyaþýna aittir.

seni tebrik ediyorum ablacým... sadece birinci olarak kalma, ayný zamanda bir ömür þiir olarak kal!

þeyda

tebrikler,bunlardan hiç haberim olmadý lakin olmasý gereken güzel yürekli insanlarýn kalemi deðmiþ belli, biliyordum mim hocamda þairlik var zaten belli :)

nurum

Alnt yaplan: MiM - Mart 18, 2009, 02:44:11
Alnt yaplan: nurum - Mart 16, 2009, 12:10:05
Sonra MiM hocama imla nok. için ricada bulundum.
Veeee þiir yarýþmasýnda sonuç=1.OLDUM :D   Allah'ýn izni ile evet 1. oldummm...Bu güzel haberi sizlerle paylaþmak istedim ...


aman aman, bi bakýn hele!
yav birine fussiletin havasý suyu deðerde o birinci olmazsa valla hasanýn dediði gibi o jürinin iyi niyetinden þüphe ederim bende. yok, benim bi katkým olmadý maalesef. imlasýný düzeltirken, benim internet gitti birden ve uzun zamanda gelmedi. zannederim ilk iki kýtasýný düzenlemiþtim, üçüncüsünü redakte edip yolladýmki, gitmedi...
maalesef orada kalýverdi. ama, sevgili nurumu simurg abisine yolladým. o yardým etti. burdaki asýl yardým sevgili simurg ve biricik kýzým kalemin gözyaþýna aittir.

seni tebrik ediyorum ablacým... sadece birinci olarak kalma, ayný zamanda bir ömür þiir olarak kal!

Ahh hocam inanýn bu yorumunuz çok mutlu etti beni...
Ýnanýn internetin baþýna gecemiyorum þu son zamanlarýmda malum az kaldý...Siz þiirde yardýmým olmadý deseniz bile inanýn
Kalemin gözyaþý gibi sizinde manevi yönden hep yanýmdaydýnýz aradaki o kadar kilometreler olmasýna raðmen!!!
Yollayamadýgýnýzda þiirin imlasýný düzenleyip,eminim ki üzüntüsünüzü anladým...
Lakin bu güzel sonuç bize Rabbimin Bir Hediyesi oldu :D
þu hafta içlerinde hocalarýma sordum þiirimi yazabilir miyim internettte diye.Onlarda daha yeni yarýþma oldu biraz beklemen en iyisi .Herhangi bir sorun olmasýn dedi...
Yollýcam diye söz verdiðim Canlar lütfen kusuruma bakmasýn...ÝnþaAllah yollýcam lakin beklicekmiþim...

*Bu arda degerli yorumlarýna yazan Bütün kardeþlerime saðolun diyorum...Selam ve dua ile kalýn inþaAllah

bir.fikir.çilesi

Allah muvaffakiyetinizi daim eylesin.
...EÐER O RAZI OLSA BÜTÜN DÜNYA KÜSSE EHEMMÝYETÝ YOK, EÐER O KABUL ETSE BÜTÜN HALK REDDETSE TESÝRÝ YOK...

denge

ben de tebrik ediyorum nurum kardeþim merak ettim bak þimdi þiiri :)

Yukar git