Ortaça? Avrupas? Böyleydi..! (FOTO)

Started by liprade, March 15, 2009, 04:44:19 PM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

liprade
4. Ask?l? i?kence aleti

En ac? verici tekniklerden biri. Tahta çerçeveler üzerine sabitlenmi? ipler suçlunun kollar?na ve bacaklar?na tak?l?yor. Alete eklenmi? kolu çevirdi?inizde suçlunun kemikleri büyük bir sesle ve ac? çektirerek k?r?l?yor. Baz? organlar da vücuttan an?nda kopuyor.
8. Kafa presi

En çok kullan?lan tekniklerden bir di?eri kafa presi tekni?i. Suçlunun çenesi düz bir zemine konuyor ve kafas?n?n üzerinden demir bir kemer geçiriliyor. Yava? yava? s?k??t?r?lan suçlunun önce di?leri k?r?l?yor ard?ndan da bütün kafa eziliyor. Bu teknik suçlular? itiraf ettirmek için de s?kça kullan?l?yordu.KumsaatiGo Up