Haziran 25, 2019, 05:42:39
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

Hotmail için POP3 Desteði Geldi !

Balatan TakeOne, Mart 14, 2009, 11:56:51

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

Microsoft'un ücretsiz e-posta servisi olan Hotmail'i, Outlook veya Thunderbird gibi araçlarda da kullanabilmenizi saðlayan izin çýktý.

Daha önce sadece ücretli hesaplara ve bazý ülkelere sunulan bu hizmet, artýk tüm dünyaya açýlmýþ durumda. Outlook veya Thunderbird gibi e-posta istemcisi yazýlýmlarda da Windows Live Hotmail kullanmanýza olanak sunan bu hizmetten faydalanmak için aþaðýdaki gibi ayar yapmanýz gerekiyor.

[U]Ýþte o Ayarlar :[/U] [/B]

POP Sunucusu: pop3.live.com (Port 995)

POP SSL desteði: Evet

Kullanýcý adý: Sizin adresiniz. Örneðin: yourname@hotmail.com

Parola:Hotmail hesabýnýz için kullandýðýnýz parola

SMTP sunucusu: smtp.live.com (Port 25 or 587)

Doðrulama (Authentication required): Evet

Yukar git