Haziran 24, 2019, 07:54:41 ÖS
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

Youtube ye giriþ...

Başlatan TakeOne, Mart 13, 2009, 06:02:00 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Bevadih

Nisan 04, 2009, 05:36:10 ÖS #15 Last Edit: Mayıs 04, 2009, 05:50:41 ÖS by Bevadih
Þimdilik son verdiðin link ile youtube giriþi halldedildi!..

Pek kullandýðým site deðil ama Semazen'in paylaþýmlarý için gerekliydý...

Sorun olursa seninde dediðin gibi baþka bir yolunu bulursun .!:):)

Emeklerin için teþekkürler...

TakeOne

Bulurum ablam, sen iste yeterki... :)

Bevadih

Alıntı yapılan: Bevadih - Nisan 03, 2009, 06:10:13 ÖS
Ýlk verdiðin zaman yüklemiþtim..

Bugün baktým açýlmadý..Tekrar yükledim...!

Zaman sýnýrlamasý mý var acaba TakeOne.?Güncelleme:))

Youtube beni sevmedi sanýrým:)


Ýckerya

Bence bu uzun yol. Konunun ilk mesajý daha pratik ve kolay.

TakeOne

Mayıs 23, 2009, 12:51:45 ÖS #20 Last Edit: Mayıs 23, 2009, 12:53:45 ÖS by TakeOne
Ben konunun ilk mesajýndaki programý kurdum. Ondan sonrada her hangi bir iþlem yapmadým. Bakýnýz aþaðýdaki resmi daha 1 dk önce çektim. Tarih ve saatini iþaretledim. Ayrýca köþede çalýþan ektra baþka bir programda bulunmuyor.
Bevadih

TakeOne...

Bende konudaki ilk linkteki programý indiriyorum ve kuruyorum...ama bir türlü olmadý..

Telekomdan tarafýndan kapatýlmýþ yazýsý cýkýyor dünden bu yana..

Nasýl iþtir bu?Þuan açýkmýyor..

TakeOne

Programýn yeniden kurulumunu baþlatýn. Repair seçeneði ile devam ediniz. Sorun halledilecektir.

KralKorsan

Öncelikle Giremeyenler için iki seçenek sunuyoruz :)

1 Seçenek ; Aþaðýdaki uygulamalarý tek tek yaparak açabiliriz

Baþlat> Çalýþtýr 

yada Windows + R sonra çalýþtýr bölümü geliyor oraya
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ bu kodu yazýyoz
önünüze bir dosya gelicek service ,networks, protocol, hosts vs
hosts yazan dosyayý ekde vericeðim dosyayla deðiþtirmeniz yeter
ÝNDÝR

2 Seçenek ; Program Yükleyerek 2 Linkten Birini Ýndirdinizmi Açýlýr !


Ýndirmek Ýçin Týklayýn (Link 1 :384 KB)
Ýndirmek Ýçin Týklayýn (Link 2 :5.10 MB)

TakeOne

Haziran 04, 2009, 05:12:42 ÖS #24 Last Edit: Haziran 04, 2009, 05:16:46 ÖS by TakeOne
Aþaðýdaki programý kurun. Sorunsuz bir þekilde girebilirsiniz kardeþlerim... :)

http://rapidshare.com/files/240689536/Youtube.exe.html
þeyda


TakeOne

Haziran 04, 2009, 05:17:37 ÖS #26 Last Edit: Haziran 04, 2009, 05:21:36 ÖS by þeyda
Yok :)

Bevadih

var :)

senin dediðini yaptým..Programý kurdum..

ve aldýðým sonuç..:)


Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin, 05.05.2008 tarih ve 2008/402 nolu KORUMA TEDBÝRÝ kapsamýnda bu internet sitesi (youtube.com) hakkýnda verdiði karar Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'nca uygulanmaktadýr.

(The decision no 2008/402 dated 05.05.2008, which is given about this web site (youtube.com) within the context of protection measure, of Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi has been implemented by "Telekomünikasyon Ýletiþi

açýlmýyor yahu...


Bevadih

Oldu.! EyvAllah... :D

Var/ol..Hakkýný Helal et..!