Haziran 27, 2019, 04:12:40 ÖÖ
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

TV'de AlkolĂĽn Ă–zendirdiĂ°i ĂťspatlandĂ˝...

Baţlatan liprade, Mart 04, 2009, 04:48:55 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

TV'de alkolün özendirdiði ispatlandý


Televizyondaki filmlerde ve reklamlarda içki içildiði gören insanlarýn, TV izlerken alkole yönelme ihtimallerinin arttýðý belirlendi. Hollandalý bilim adamlarýnýn araþtýrmasý:
   
Hollanda'daki Radbound Üniversitesinden bir grup bilim adamýnýn araþtýrmasýnda, 80 gencin televizyon seyrederkenki davranýþlarý izlendi. Araþtýrmacýlar, televizyonda içki içen birçok insan manzarasý görenlerin, görmeyenlere oranla iki kat fazla alkol tükettiði belirlendi.

Alcohol and Alcoholism dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, 18 ila 29 yaþlarýndaki grup dörde bölündü. Ýlk gruba alkolle ilgili görüntülerle dolu olan "Amerikan Pastasý" filmiyle alkol reklamlarý izletildi.

Ýkinci grup filmi izledi, ancak alkol reklamý izlemedi. Üçüncü grup, alkol görüntülerinin "Amerikan Pastasý"ndan çok daha az olduðu "40 Gün 40 Gece" filmini ve alkol reklamlarýný izledi. Son grupsa bu filmi izledi, ancak alkol reklamý izlemedi.

Televizyon seyrederken deneklere bira, þarap gibi alkollü içkilerin bulunduðu buzdolabýndan yararlanma imkaný tanýndý.

"Amerikan PastasĂ˝" filmini ve reklamlarĂ˝ izleyen birinci grup yaklaþýk 3 ĂľiĂľe alkol alĂ˝rken, "40 GĂĽn 40 Gece" filmini izleyen, ancak reklam izlemeyen son gruptakiler 1,5 ĂľiĂľe alkol aldĂ˝.   

Araþtýrma Baþkaný Rutger Engels, "Araþtýrmamýz, filmlerde ve reklamlardaki alkol görüntülerinin, insanlarýn davranýþlarýný ve toplumda içki içilmesiyle ilgili normlarý etkilemekle kalmadýðýný, ayný zamanda insanlarýn canlarýnýn çekmesi ve sonucunda da içmelerini teþvik ettiðini" söyledi.


AA
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"