Haziran 25, 2019, 06:21:29
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

Piramitlerde 4.500 Yýllýk Heykel Bulundu...

Balatan liprade, ubat 26, 2009, 02:07:59 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Piramitlerde 4.500 yýllýk heykel bulundu
Mýsýr'ýn Gize Piramitleri alanýnda antik bir heykel bulundu. Alanda çalýþan görevlilerin çöl yüzeyine yakýn gömülmüþ bir "oturan adam" heykeli bulduðu kaydedildi.

Mýsýr'ýn Gize Piramitleri alanýnda antik bir heykel bulundu.

Mýsýr Kültür Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, alanda çalýþan görevlilerin çöl yüzeyine yakýn gömülmüþ bir "oturan adam" heykeli bulduðu kaydedildi.

149 cm boyunda ve gerçek insan boyutlarýndaki heykelin, Gize'deki üç ana piramidin en küçüðünün kuzeyinde bulunduðu belirtildi. Baþýnda, omuzlarýna dek inen bir peruk olan ve bir sandalyeye oturtulduðu belirtilen heykelin omuz ve göðüs kýsmýnda kýrýklar olduðu ifade edildi.   

Heykelin, antik Mýsýr'da Eski Krallýk döneminin ilk yýllarýnda yapýlmýþ olduðunun sanýldýðý belirtildi.     

Piramitlerin ve Sfenks'in bulunduðu Gize ülkenin en çok turist çeken bölgelerinden biri.


AA
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git