Haziran 25, 2019, 05:33:39 ÖÖ
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

Mazeretim Var Ergenim Ben!

Baţlatan Mercan, Ţubat 24, 2009, 12:54:37 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mercan

Kimi zaman ergenlerin sorumluluklarĂ˝nĂ˝ devre dýþý bĂ˝rakarak, ergenliĂ°i bir mazeret olarak kullanĂ˝p ebeveynlerine cephe almalarĂ˝ çok ĂĽzĂĽcĂĽ. Ebeveynler sizi anlamalĂ˝; ama siz de sorumluluk duygunuzu kaybetmemelisiniz. 

Annesi çaresiz ve ne yapacaĂ°Ă˝nĂ˝ bilmez bir vaziyette yakĂ˝nĂ˝yor: 

- AnlamĂ˝yorum niçin böyle davranĂ˝yorsun? HĂ˝rçýn ve sinirlisin! Niçin? 

Ergen kĂ˝z annesine cevap verme derdindedir: 

- Böyle davranmam çok normal anne. Ben ergenim. Ergen olarak zor bir psikoloji yaþýyor olmam ve bazen olumsuz davranmam çok normal. Niçin anlamĂ˝yorsunuz bilmiyorum? 

Bir zamanlar bireyler ergenlik dönemi içinde bulunduklarĂ˝ halde “Ăžu an ergenlik psikolojisi yaþýyorum ve çevrem beni anlamak zorunda” diye düþünmezlerdi. Bu yazĂ˝yĂ˝ okuyan birçok yetiĂľkin eminim ki bu konuda bana katĂ˝lmýþ ve “Biz de ergen olduk; ama hiç ergen olduĂ°umuzu bilemedik. BĂ˝rakĂ˝n bunu, anne babalarĂ˝mĂ˝za söylemeyi kendimiz bile bunun farkĂ˝nda deĂ°ildik” diyeceklerdir. Gerçekten de öyle çok uzaĂ°a gitmeye gerek yok. Bir önceki kuĂľak ĂĽyeleri bile ergenlik kavramĂ˝nĂ˝n tam olarak farkĂ˝nda deĂ°illerdi, deĂ°ildik. Bu nedenle de ebeveyni suçlama oranĂ˝ gĂĽnĂĽmĂĽz ergenlerine göre çok daha düþüktĂĽ. Fakat gĂĽnĂĽmĂĽzĂĽn ergenleri tam olarak ne yaĂľadĂ˝klarĂ˝nĂ˝n farkĂ˝ndalar. Aynen yukarĂ˝da verilen örnekteki gibi, ergenlerin % 90’Ă˝ “Beni anlamak zorundasĂ˝nĂ˝z; çünkĂĽ ben ergenim.” diyorlar. Tabii bu durumun kötĂĽ bir hâl olduĂ°unu söylemiyorum. Hatta ergenlerin bu bilinçte olmalarĂ˝, kendilerini sorgulayabilmeleri, tanĂ˝mlayabilmeleri ve devamĂ˝nda ifade edebilmeleri oldukça gĂĽzel. Ancak bu durumda ebeveynlerin hassasiyetleri ve farkĂ˝ndalĂ˝klarĂ˝nĂ˝ aynen çocuklarĂ˝ gibi artĂ˝rmalarĂ˝ gerekmektedir. Ebeveyn-ergen arasĂ˝ baĂ°larĂ˝n zayĂ˝flamasĂ˝ ergenin ailesinden uzaklaĂľmasĂ˝na neden olur. Bu durumdaki bir ergen, ebeveynini suçlayacak ve huzuru ev dýþýnda aramaya kalkýþacaktĂ˝r.

***
Ebeveynlerin Bilinçli OlmalarĂ˝ Gerekir  

Ebeveynlerin çocuklarýný ve bulunduklarý yaþ dönemlerine göre içlerinde bulunduklarý psikolojiyi bilmeleri gerekir. Özellikle de çocuklarý ergenlik dönemindeyse bu döneme ait bütün incelikleri ve kendilerini bekleyen bütün durumlarý bilmek durumundadýrlar. Aksi takdirde ergen, ebeveynini yetersiz bulacaktýr.

Bu nedenle, Ăľunlara dikkat edilmelidir:

Ebeveynlerin çocuklarĂ˝ndan evvel ergenlik dönemi özelliklerine vâkĂ˝f olmalarĂ˝ gerekir. Bunun için bu konudaki çeĂľitli kitaplarĂ˝n okunmasĂ˝ ve mutlaka Ailem dergimizde yayĂ˝nlanan Ebeveyn-Ergen Okulu’nun takip edilmesi gerekmektedir. 

Çocuk “ben ergenim” deme ihtiyacĂ˝ hissetmeden siz ona bu dönem psikolojisini anladýðýnĂ˝zĂ˝ ifade edin ve zaman zaman biraz toleranslĂ˝ davranarak her Ăľeye raĂ°men çocuĂ°unuzu sevdiĂ°inizi ona hissettirin.

Sadece ergenlik dönemi özelliklerinin deĂ°il, içinde bulunulan çaĂ°Ă˝n özellikleri ve çocuĂ°un ilgilendiĂ°i kaynaklarĂ˝n da bilincinde olunmasĂ˝ gerekir. Yani bilgisayar ve internet konusunda veya çocuĂ°un dinlediĂ°i mĂĽzik tĂĽrĂĽ hakkĂ˝nda bilgi sahibi olmak gibi... 

“Biz de ergen olduk; ama hiç senin gibi olmadĂ˝k!”, “Seninkisi ergenlik deĂ°il þýmarĂ˝klĂ˝k”, “Ergenlik dönemindesin diye evde olaĂ°anĂĽstĂĽ hal ilan edeceksin neredeyse!”, gibi... ifadeler espri amaçlĂ˝ bile kullanĂ˝lmamalĂ˝dĂ˝r. 

Ve çok zaman vurguladýðým gibi konuþmalarýnýzýn, ifadelerinizin, tüm davranýþ ve mimiklerinizin ergenin kiþiliðine saygý duyar nitelikte olmasý gerekir. Aþaðýlama, eleþtirme vs... bu dönemde yapýlacak en ciddi hatalardýr.

--------------------------------------------------------------------------------

Ergenlere özel 

Ýçinde bulunduĂ°un dönemin farkĂ˝nda olup bunu olumlu yönde kullanabilirsen yetiĂľkinlik döneminde daha baĂľarĂ˝lĂ˝ ve saĂ°lam kiĂľilikli biri olabilirsin. Seni tenzih ederek söylĂĽyorum; ama bazĂ˝ ergenlerin “Ben ergenim!” ifadesini bir savunma olarak kullandĂ˝klarĂ˝nĂ˝ ve sonrasĂ˝nda da çeĂľitli hatalarĂ˝nĂ˝ bu Ăľekilde örtmeye çalýþtĂ˝klarĂ˝nĂ˝ görĂĽyorum. BaĂ°Ă˝rabilirim; çünkĂĽ ergenim, özgĂĽrlĂĽk benim de hakkĂ˝m; istediĂ°im gibi giyinebilmeyim; çünkĂĽ ergenim, istediĂ°im zaman ailemle konuĂľmam; çünkĂĽ ergenlik psikolojisi yaþýyorum vs... Ýþte kimi zaman ergenlerin iradelerini ve sorumluluklarĂ˝nĂ˝ devre dýþý bĂ˝rakĂ˝p, istedikleri olmayĂ˝nca da Ăľiddetle ebeveynlerine cephe aldĂ˝klarĂ˝na Ăľahit oluyor, çok ĂĽzĂĽlĂĽyorum. Bu dönemi en tatlĂ˝ bir biçimde atlatman duasĂ˝yla.

Yasemin Yalçýn Aktosun