Haziran 26, 2019, 05:54:21
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

Fýrtýnam, Hep Benim Ol..!

Balatan liprade, ubat 23, 2009, 01:29:48

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

SUNFLOWERS


Bevadih

Çok güzel yerler çok sevýyorum böyle yerlerý..

Fýrtýna senýn mý olsun hep..Napýyorsun yahu..Alýp götürür,bulamasýn kendýný..Tarumar olursun!

liprade

ubat 23, 2009, 01:50:06 #3 Last Edit: ubat 23, 2009, 01:52:55 by liprade
Alnt yaplan: SUNFLOWERS - ubat 23, 2009, 01:34:32
Liprade,balýk tutan sen misin? :)


Deðilim...  :) Bizim ufaklýðýn büyüðü...  :)

Bu baþlýðý atmamýn sebebi biraz da siyasi... Geçen senelerde ilçeye inerken, minibüsteki amcalarýn konuþmalarýna kulak kabarttým... Fýrtýnamýn Ýngilizlere satýldýðýný duyuyordum :o   Tam bir yýkým... Anlatýlmaz bir öfke, kýzgýnlýk, hayal kýrýklýðý vs...

Tarumar olunmaz... Buralara ancak aþýk olunur...  :)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

denge

kim çekti çok güzel liprade kardeþ hangi þehir burasý

Resulehasret

ubat 23, 2009, 01:52:00 #5 Last Edit: ubat 23, 2009, 01:52:37 by liprade
Alnt yaplan: liprade - ubat 23, 2009, 01:50:06
Alnt yaplan: SUNFLOWERS - ubat 23, 2009, 01:34:32
Liprade,balýk tutan sen misin? :)


Deðilim...  :) Bizim ufaklýðýn büyüðü...  :)

Bu baþlýðý atmamýn sebebi biraz da siyasi... Geçen senelerde ilçeye inerken, minibüsteki amcalarýn konuþmalarýna kulak kabarttým... Fýrtýnamýn Ýngilizlere satýldýðýný duyuyordum :o   Tam bir yýkým... Anlatýlmaz bir öfke, kýzgýnlýk, hayal kýrýklýðý vs...

Tarumar olunmaz... Buralara ancak aþýk olunur...  :) Cidden böyle birþey varmý, yoksa sadece kocadede lafýmý  :)

Bevadih

sizin ufaklýk derken muhammed'i kast etmýyorsun deðilmi:)

Bu kardeþ ufaklýðýn büyüðü ise sen nerdesýn en üst mü: :D


denge


Alnt yaplan: Bevadih - ubat 23, 2009, 01:54:28
sizin ufaklýk derken muhammed'i kast etmýyorsun deðilmi:)

Bu kardeþ ufaklýðýn büyüðü ise sen nerdesýn en üst mü: :D


yine liprade konusu baþladý dikkat dikkat :D

liprade

Alnt yaplan: denge - ubat 23, 2009, 01:51:38
kim çekti çok güzel liprade kardeþ hangi þehir burasý


Hiçbiri bana ait deðil... Ufaklýðýn olmadýðý kareler ona ait... Hani þu Ýshak Paþa Sarayý'nýn günbatýmýný çeken velet...  :)

Burasý Rize... :)

Resulehasret kardeþim, ne resmi bir evrak gördüm ne de Ýngiliz'in elinde bir tapu... Sadece duydum...

Ýnþallah doðru deðildir deyip teselli ediyorum kendimi...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Alnt yaplan: Bevadih - ubat 23, 2009, 01:54:28
sizin ufaklýk derken muhammed'i kast etmýyorsun deðil mi:)

Bu kardeþ ufaklýðýn büyüðü ise sen nerdesýn en üst mü: :D
Öyle oluyor abla...  :)

Denge, hayýrdýr inþallah...  :)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

Alnt yaplan: denge - ubat 23, 2009, 01:56:21

Alnt yaplan: Bevadih - ubat 23, 2009, 01:54:28
sizin ufaklýk derken muhammed'i kast etmýyorsun deðilmi:)

Bu kardeþ ufaklýðýn büyüðü ise sen nerdesýn en üst mü: :D


yine liprade konusu baþladý dikkat dikkat :D


yok o konuda mutmainim artýk denge can ..No problem! :)


liprade

Bevadih abla, biz de anlayýp gülsek fena mý olur..?  :) Kendiniz çalýn kendiniz oynayýn...olmaz ki ama...  :)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git